De Keet wordt opgeknapt

De Keet.


Jaren geleden heeft de toenmalige jeugd De Keet opgezet. Door het binnenhalen van de verschillende subsidies hebben ze dit gerealiseerd. De Keet heeft door omstandigheden een poos leeg gestaan. We hebben als Vereniging de huidige jeugd benaderd om er weer nieuw leven in te blazen.
Helaas is dit niet geheel van de grond gekomen, we waren al van plan om De Keet te verwijderen. Mede door berichten van de gemeente dat er iets moest gebeuren.Vorig jaar werden we benaderd door de dames die de kinderactiviteiten organiseren of zij De Keet weer mochten opstarten? Na een aantal gesprekken hebben ze een plan van aanpak gemaakt en contact gezocht met de verschillende instanties voor de aanvraag van subsidie. De Keet is een aantal weken terug leeg gehaald en het afval is op kosten van de gemeente Midden-Groningen weggehaald waarvoor dank. De kinderactiviteiten commissie gaat De Keet opknappen zodat hij weer gebruikt kan worden voor activiteiten. Het bestuur van de Vereniging is blij met dit initiatief en wenst de kinderactiviteiten veel succes.