Beste dorpsgenoten,

Beste dorpsgenoten,

 
Een paar weken geleden hebben we u in een flyer gevraagd om aan te geven of u ons steunt in onze inspanningen om tot een alternatieve versterkingsaanpak te komen.
We hebben zo’n 50 positieve reacties mogen ontvangen, hartelijk dank daarvoor!
 
Maandag 1 april hebben we overleg gehad met Anja Woortman, wethouder van de gemeente Midden-Groningen.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we onze zorgen en frustraties over het versterkingsprogramma geuit en duidelijk gemaakt dat wij vinden dat het anders moet.
De wethouder deelt onze zorgen en frustraties en begrijpt dat ons geduld op is.
Ze heeft aangegeven dat ze ons steunt in onze inspanningen om tot een alternatieve aanpak te komen, maar waarschuwt ons wel dat het erg lastig zal zijn om zoiets van de grond te krijgen.
Kort gezegd heeft dat vooral met juridische aansprakelijkheid en financiering te maken. Dat zijn dus zaken die goed uitgezocht moeten worden.
De wethouder heeft toegezegd dat er ambtelijke capaciteit en geld beschikbaar is om onze ideeën verder uit te werken. Verder heeft ze beloofd zich in Den Haag hard te maken voor onze plannen.
Garanties kan zij en kunnen wij dus niet geven, maar we kunnen en gaan in elk geval weer aan het werk.
Aangezien men in Steendam met hetzelfde bezig is willen we proberen om onze krachten te bundelen.
Hiervoor vinden op korte termijn gesprekken plaats. We houden u graag op de hoogte via deze website.
 
Wat de toekomstvisie Tjuchem betreft zijn we op dit moment bezig om samen met de gemeente een opdracht te formuleren voor een extern bureau dat ons zal helpen om de visie verder uit te werken.
De dorpsvisie 2017-2027 en de concept toekomstvisie waarmee we al aan het werk waren zullen onder andere als input dienen. klik hier voor Toekomst-Dorpsvisie
Het betrekken van zoveel mogelijk inwoners zal onderdeel uitmaken van de opdracht.
Hierover gaat u dus ongetwijfeld nog meer horen.
 
Eventuele vragen en opmerkingen graag sturen naar Mariska Goeree