Ontwikkelingen versterkingsprogramma

Beste dorpsgenoten,

 
In januari is er een overleggroep gestart met de gemeente en de NCG over het versterkingsprogramma en de toekomstvisie van Tjuchem.
Hier zijn zowel bestuursleden als leden van de werkgroep toekomstvisie bij aanwezig. We hebben de indruk dat de gemeente graag samen met ons aan de slag wil.
Ze hebben ons onder andere aangeboden om met hulp van een extern bureau onze toekomstvisie verder vorm te geven. We komen daar graag later op terug,
want uiteraard zal hierover nog een bijeenkomst plaatsvinden.
Hoewel we over dit onderdeel wel positief gestemd zijn geldt dat niet voor de voortgang van het versterkingsprogramma.
Beide onderwerpen zijn echter niet helemaal los van elkaar te zien, aangezien de omvang van de versterkingsoperatie van invloed zal zijn op het budget
dat beschikbaar komt voor onze toekomstvisie. Als we maar lang genoeg wachten komt er vanzelf een moment dat versterken niet meer nodig is omdat de veiligheid
hopelijk langzaam weer toeneemt (of omdat de huizen ondertussen zijn ingestort). Momenteel wordt er in onze omgeving nog een enorme hoeveelheid gas gewonnen,
maar wat het versterkingsprogramma betreft zit er geen enkel schot in de zaak. Dit roept bij ons veel frustratie op en maakt dat we ons afvragen of we niet
onze tijd zitten te verdoen. Dit gevoel hebben we verwoord in een brief die we vandaag hebben verstuurd aan de leden van de gemeenteraad.
Daarnaast hebben we bij de gemeente aangegeven dat een volgend overleg wat ons betreft alleen zinvol is als de wethouder daarbij aanschuift.
We hopen daarmee de boel in beweging te krijgen. Als er meer bekend is zullen we hierover weer een bericht plaatsen op deze website.

Eventuele vragen en opmerkingen kunt u sturen naar Mariska Goeree

2019-03-14 Brief raadscommissie[463].pdf

1 Link Dagblad van het Noorden

2 Besteding gemeenten 15 miljoen