Persbericht van Bijeenkomst Versterkingsprogramma.

22 januari 2019
 

Strijdlustige Tjuchsters sturen versterkingsbrieven terug naar Wiebes

 
TJUCHEM   -   Tijdens een informatiebijeenkomst over het versterkingsprogramma hebben boze inwoners van Tjuchem hun uitnodigingsbrieven teruggegeven aan de NCG.
De Tjuchsters zeggen niets wijzer te worden van de brieven over het risicoprofiel van hun woning.
Inspecties zijn noodzakelijk om te bepalen of de woningen versterkt moeten worden, maar vooralsnog staan die alleen voor de 42 woningen met het hoogste risico gepland.
De dorpsbewoners willen dat alle circa 130 woningen zo snel mogelijk worden geïnspecteerd, zodat vervolgens samen met de gemeente voor het hele dorp één plan kan worden gemaakt.
 
Wie wil verbouwen gaat niet eerst behangen om vervolgens te besluiten of alle muren blijven staan.
Iets vergelijkbaars dreigt wel te gebeuren in het aardbevingsgebied, nu minister Wiebes het HRA-rekenmodel van de NAM heilig heeft verklaard.
Op basis van dit theoretische model wordt een inschatting gemaakt van welke woningen het meest onveilig zijn en het eerst aangepakt moeten worden.
Het model is omstreden, omdat de uitkomsten in veel gevallen niet met de realiteit overeen blijken te komen. Om kapitaalvernietiging te voorkomen en overlast zoveel mogelijk te beperken willen de inwoners van Tjuchem dat alle woningen worden onderzocht.
Dit biedt ook kansen om de versterking slim af te stemmen met andere opgaven in het gebied, zoals de verdubbeling van de N33.
 
Wethouder Anja Woortman verklaart tijdens de bijeenkomst zelf ook voorstander te zijn van een dergelijke gebiedsgerichte aanpak, zoals dat eerder in Overschild al succesvol bleek.
De nieuwe risicogerichte benadering van minister Wiebes lijkt echter weinig ruimte te laten voor gemeenten en burgers die de versterkingsopgave samen willen oppakken.
Vorige week stuurden de aardbevingsgemeenten, de provincie en de gasbelangenverenigingen daarom een brandbrief naar de Tweede Kamer. Daarin pleitten ze onder andere voor meer vrijheid voor de gemeenten om hun lokale plannen samen met inwoners vorm te geven.
Dat dit noodzakelijk is voor het draagvlak voor de versterkingsaanpak blijkt wel uit deze protestactie, die als steun in de rug van de gemeente moet worden opgevat. Via de NCG hopen de Tjuchsters dat de brieven snel op het bureau van de minister belanden,
om daarmee een krachtig signaal af te geven dat ze zelf over hun toekomst willen beslissen.
 
Tijdens een dorpsoverleg afgelopen vrijdag (18-01)besloten de Tjuchsters hun krachten te bundelen.
Niet geld, maar veiligheid en de behoeften van de inwoners zouden centraal moeten staan in de versterkingsaanpak.
De dorpsbewoners zijn het zat dat de spelregels van het versterkingsprogramma van boven worden opgelegd en bovendien steeds veranderen.
Ze vrezen voor ongelijkheid en verdeeldheid als een deel van de woningen straks op basis van andere normen wordt beoordeeld.
De Vereniging voor School en Dorpsbelangen Tjuchem bekijkt daarom op welke manier zowel de individuele belangen als de dorpsbelangen zo goed mogelijk kunnen worden behartigd.
Ondertussen wordt er door een werkgroep hard gewerkt aan de Toekomstvisie van Tjuchem. De inwoners hebben er alle vertrouwen in dat ze samen met de gemeente in staat zijn om hun toekomstplannen ten uitvoer te brengen en de versterkingsaanpak in goede banen te leiden.
Het enige wat de minister hoeft te doen is de rekening neerleggen bij de NAM, zoals hij voortdurend beloofd heeft.