Presentatie Versterkingsprogramma 22-1-2019. Update>Verslag 18 -1-2019

Beste dorpsgenoten,
 
Op 22 januari zijn we door de gemeente en de NCG bijgepraat over het versterkingsprogramma.
Hun presentatie vind je hier >> Presentatie_Tjuchem 22 - 01- 2019.pptx

Verslag infoavond 18 januari >> Verslag infoavond 18 jan 2019..pdf

't Bokkeblad, Dagblad van het Noorden en RTV NOORD waren ook aanwezig.

Link 't Bokkeblad >> 't Bokkeblad

Link DvhN >> Dagblad van het Noorden

Link RTV Noord >>  RTV Noord  

Na de presentatie heeft Tineke namens de Vereniging voor School en Dorpsbelangen het volgende statement voorgelezen:

 
"Wij hebben een brief ontvangen van de NCG en de gemeente Midden-Groningen met het bericht over het versterkingsprogramma.
Wij als dorpsbewoners zijn overvallen met dit bericht we wisten niet dat het zo slecht gesteld is met onze veiligheid.
Wij zijn als dorpsbewoners boos.
De inhoud van de brief geeft weinig informatie.
Minister Wiebes wil een plan vanuit de provincie Groningen, wij hebben als het dorp Tjuchem een plan.
Het HRA model is omstreden, wij vinden dat het een model is om te bezuinigen.
Wij willen dat alle huizen zowel in het dorp als in de buitengebieden geïnspecteerd worden ongeacht in welke risicogroep ze vallen.
Om ongerustheid en onveiligheid onder onze dorpsbewoners weg te nemen.
Hoe langer je wacht des te onzekerder wordt Tjuchem ook omdat hier momenteel de gasproductie opgehoogd is.
Wij willen samen met de gemeente een integraal plan maken voor Tjuchem.
Dit sluit mooi aan bij de brandbrief aan de tweede kamer voor vrijheid om in het gebied een gebiedsgerichte aanpak te realiseren.
Wij hebben het volste vertrouwen in de gemeente en de samenwerking met hen.
Wij hebben daarom besloten om onze brief in te leveren met het verzoek om deze aan minister Wiebes terug te geven."
 
Daarna hebben we massaal onze uitnodigingsbrieven ingeleverd, een succesvolle actie! Deze protestactie was voorbereid tijdens het dorpsoverleg op 18 januari.
Een link naar het volledige verslag van die bijeenkomst zal zo snel mogelijk aan dit bericht worden toegevoegd.