Steendam/ Tjuchem en VIAA slaan handen ineen!

                            DE versterkingsaanpak voor beide dorpen

  In Steendam en Tjuchem bestaat de behoefte om meer invloed te hebben op de versterkingsoperatie.

Ook hebben veel inwoners uitgesproken meer samen te willen doen. Zo kunnen we dingen slim combineren, hebben we meer steun aan elkaar en kunnen we kansen om bijvoorbeeld te verduurzamen beter benutten.
De afgelopen maanden is achter de schermen ontzettend hard gewerkt om tot een optimale versterkingsaanpak voor beide dorpen te komen.
Er is intensief overleg gevoerd met de gemeente, de provincie, de landelijke overheid en NCG. Daarbij is door alle partijen veel waardering uitgesproken voor de inzet vanuit onze dorpen.
Dit heeft ertoe geleid dat ons plan is goedgekeurd en ook dat de volledige financiering rond is. We zijn ontzettend blij dat we dit nu met jullie kunnen delen!
In het kort komt het erop neer dat niet NCG maar de bouwprofessionals van VIIA  (samenwerkingsverband Royal Haskoning, Visser Smit Bouw met heel veel ervaring op het gebied van de versterkingsaanpak) ons gaan ondersteunen.
Bij het uitwerken van de versterkingsplannen zal er veel aandacht zijn voor andere wensen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid.
De mensen van VIIA kunnen ons ook goed informeren over de financieringsmogelijkheden daarvan. Tijdens de uitvoering zullen zij erop toezien dat de werkzaamheden volgens afspraak verlopen.
Na afronding van de werkzaamheden krijgt de eigenaar een certificaat dat aantoont dat de woning volgens alle geldende normen is versterkt en dus veilig is.
We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak een enorme verbetering is ten opzichte van het reguliere proces en hopen dan ook dat iedereen hieraan wil meedoen. Dat neemt niet weg dat deelname volledig op vrijwillige basis is.
Eind mei 2020 willen we beginnen met de eerste 5 woningen. Daarna worden steeds groepen van 25 woningen aangepakt/versterkt. Dit gebeurt op basis van de door NCG uitgebrachte versterkingsadviezen.
We streven ernaar om alle 279 woningen in het eerste kwartaal van 2023 te hebben afgerond, inclusief certificaat.
We hebben een digitaal platform/community website ingericht genaamd Platform Fokus om tijdens de versterkingsuitvoering nieuwsbrieven te delen, informatie te verschaffen, centraal veelgestelde vragen te kunnen publiceren en daarnaast veilig uw informatie te kunnen opslaan.
Deelname en gebruik van Platform Fokus is voor alle deelnemers gratis.
Binnenkort willen we ons verhaal presenteren aan de pers en kan het dus zijn dat u hier al iets over leest.
Zodra dat weer mogelijk is, lichten we onze plannen graag in groepen van 10 tot 15 huishoudens uitgebreid aan jullie toe.
We hopen u gauw te mogen ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Versterkingsgroep Steendam / Tjuchem
Mariska Goeree
Christiaan Wiepkema

Indruk van hoe het Platform Fokus eruit zal komen te zien >> Informatie. Platform Fokus 1.4[2009].pdf