Afvalbeleid Midden-Groningen (klik hier)

Afvalbeleid gemeente Midden-Groningen.

Op 16 juli hebben we aan avond gehad in de Plaaisterploats over het nieuwe afvalbeleid in de nieuwe gemeente Midden- Groningen.
Een groep dorpsbewoners heeft hun wensen kenbaar gemaakt aan Arjan van Leeuwen, die namens de gemeente hier onderzoek naar doet.
De ideeën zijn mee genomen naar het gemeente bestuur.
Vermoedelijk komt er in de kleine kernen van de gemeente een afval inzameling op maat.
In onderstaand artikel kunt u lezen wat de vervolg stappen zijn van de gemeente.
We houden u ook op de hoogte via onze website.

Groeten.
Tineke voorzitter.

Geachte besturen Bewonersorganisaties van de wijken en dorpen van de gemeente Midden-Groningen,

Hoogezand - De gemeente Midden-Groningen nodigt jullie van harte uit om deel te nemen, met jullie hele dorp of wijk, aan de tweede enquête om tot nieuw Afvalbeleid te komen.
De enquête is vanaf dinsdag 11 september via de gemeentelijke site beschikbaar en kan worden ingevuld tot en met zondag 23 september. Anders met Afval: Enquete
We hopen dat er veel inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om hun mening of wensen te delen.

TWEEDE ENQUETE
In deze tweede enquête zijn de wensen verwerkt die we hebben opgehaald tijdens de eerste enquête, uit de Afval Inspiratiebijeenkomsten,
uit mailtjes die we van inwoners hebben mogen ontvangen én uit de gesprekken die met (bijna) alle Bewonersorganisaties zijn gevoerd van de dorpen en wijken van Midden-Groningen.
Deze rode draad (van jullie wensen) hebben we in een geschreven samenvatting met o.a. de gemeenteraad gedeeld tijdens de beeldvormende Raadsbijeenkomst,
maar ook in een getekende samenvatting (praatplaat) gedeeld via de gemeentepagina in de Regiokrant (van 18 juli) en tevens via de gemeentelijke site.
Het was zeer plezierig om bij jullie allemaal op bezoek te mogen komen. Zeer waardevolle, vriendelijke gesprekken waarbij we veel wensen, zorgen en vragen mochten meenemen.
De gastvrijheid was heel fijn, maar ook jullie zorg en betrokkenheid voor de eigen leefomgeving was sprekend! DANK!

DUURZAME AMBITIE
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening op de vraag ‘Hoe kunnen we de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner (225
kilo per huishouden) halen en welke afwegingen zijn voor u het meest belangrijk?’
Verschillende zaken spelen een rol bij de vraag hoe we het restafval kunnen verminderen en meer kunnen recyclen:
• Afval inzamelen en verwerken kost geld. U betaalt dit via de afvalstoffenheffing.
• De afvalstoffenheffing moet altijd kostendekkend zijn.
• Het verwerken van grondstoffen is vaak goedkoper dan het verwerken van restafval.
• Afval scheiden en hergebruik is duurzamer en betekent minder gebruik van nieuwe grondstoffen.
We hebben met heel veel inwoners gesproken. Er ontstond al redelijk snel een rode draad: we doen al best veel op het gebied van het scheiden van afval.
We willen best meer doen mits de gemeente ons ondersteunt met (betere) dienstverlening. Als we het doen willen we dat het er ook toe doet! De afvalstoffenheffing/kosten willen we liefst niet (teveel) laten stijgen.

STAPPEN RICHTING VASTSTELLEN NIEUW BELEID
In deze tweede enquête hebben we de belangrijkste wensen verwerkt om, samen met jullie, te ontdekken wat de inwoners willen als ze de wensen en/of ambities ook in gevolgen voor de portemonnee zien worden doorvertaald.
Daarom is het erg belangrijk dat jullie, als bewonersorganisaties, jullie eigen wijk-/dorpsbewoners activeren om mee te doen aan deze tweede enquête.
Op basis van deze enquête kunnen we mogelijk bepaalde wensen herkennen waar we (mogelijk) rekening mee kunnen houden! Dus: DOE MEE MET DE AFVALENQUÊTE!
Op basis van de uitslag van deze enquête, die we ook met jullie zullen delen, zal de gemeenteraad door het college worden geadviseerd over de te maken keuzes naar een nieuw afvalbeleid.
Hierin zal men een afweging maken tussen de wensen van de inwoners als het gaat om dienstverlening en prijsvoering,
zal men de praktische mogelijkheden en bezwaren meewegen in de uitvoerbaarheid van de wensen én zullen de wensen/maatregelen ook worden beoordeeld op hoe ze bijdragen aan de ambitie om met elkaar 

NIEUW BELEID
Op basis van alle input zal de raad, in een aantal formele stappen, tot een besluit komen. Dit nieuwe beleid, de nieuwe afspraken rondom inzameling en scheiding, zullen in 2019 in voorbereiding zijn en op 1 januari 2020 van toepassing zijn.
In het nieuwe beleid willen we nadrukkelijk ruimte overlaten om te experimenteren om, samen met een dorps- of wijkgemeenschap te ontdekken of het anders of beter kan.
We juichen initiatieven op dit vlak van harte toe! Hebben jullie ideeën? Laat het ons weten!

TIJDPAD BESLUITVORMING
• 23 september sluiting 2e enquête
• 17 oktober uitslag 2e enquête
• 19 oktober werkbezoek gemeenteraad bij Attero
• 26 oktober college stelt advies vast
• 15 november Raadscommissie
• 29 november voorgenomen besluit raad

Het besluit van 29 november leggen wij in de formele inspraakronde aan de inwoners voor, waarna de gemeenteraad het beleid begin volgend jaar definitief vaststelt.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in; Anders met afval.pdf

ZWERFVUIL GROTE ERGENIS: "IK HEB ER SCHOON GENOEG VAN!"
In alle gesprekken gaven inwoners duidelijk aan dat men zich erg stoort aan de grote hoeveelheden zwerfvuil in de eigen leefomgeving. Men wil daar graag wat aan doen, samen met de gemeente.
Daarom start de gemeente Midden-Groningen eind oktober een campagne: SCHOON GENOEG?! Voor een zwerfvuilvrije leefomgeving! In deze campagne gaan we samen met inwoners, scholen en bewonersorganisaties in dorpen en wijken ontdekken hoe we de eigen omgeving schoon krijgen én schoon (gaan) houden.
Mochten er bij het lezen van dit bericht al enthousiasme ontstaan om mee te doen aan de pilot dan mag je je bij mij aanmelden met: WIJ DOEN MEE!
We zullen hier eind oktober verder over berichten waarbij we met elkaar in november sowieso samen iets heel bijzonders gaan doen!
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn laat me dit dan weten. Dat mag via de mail, maar bellen is ook mogelijk: 0622546675

Met vriendelijke groeten,
Arjen P. van Leeuwen
Van Leeuwen Communicatie
Project- & Communicatieadviseur Anders met Afval & Schoon Genoeg?!