Concept nieuw afvalbeleid gemeente Midden-Groningen.(Klik hier)

Concept nieuw afvalbeleid gemeente Midden-Groningen.

De gemeente Midden-Groningen heeft het conceptplan voor het nieuwe
afvalbeleid klaar "Van afval naar grondstof 2019 – 2030”.
In het voortraject hebben alle inwoners, van de gemeente
Midden-Groningen, de gelegenheid gehad om mee te denken en te praten
over het nieuwe afvalbeleid.
Het nieuwe conceptplan voor het afvalbeleid ligt voor u ter inzage in de
Plaaisterploats en de Velemansdroom tot 30 januari 2019.
U kunt tijdens sport of andere activiteiten in de beide gebouwen het
plan lezen.
U kunt tot deze datum u mening over het nieuwe beleid geven.
Mocht u vragen hebben of u mening willen geven dan kan dit via het
volgende mailadres: andersmetafval@midden-groningen.nl
Bellen kan met de projectleider dhr. W. Vink op nummer 0598 - 729732.
Er liggen ook een aantal folders "Samen maken we het mogelijk" hierin
staat een korte samenvatting van het nieuwe afvalbeleid hier mag u één
van meenemen.
Als er te weinig zijn en u wilt wel graag een folder hebben laat het ons
dan weten dan proberen we extra exemplaren te regelen.