Verslag Burgemeester Adriaan Hoogendoorn (klik hier)

12 november 2018  
Bezoek nieuwe burgemeester, Adriaan Hoogendoorn, in Tjuchem.

Ontvangst
Maandagmiddag 12 november mochten we als dorp kennismaken met onze nieuwe burgervader Adriaan Hoogeboom.
Tegen 15.30 uur arriveerden Adriaan Hoogendoorn, Anja Woortman als belangen-behartigende wethouder voor Tjuchem en Liesbeth Zwart, onze districtsvertegenwoordigster van de gemeente Midden-Groningen.

Bezichtiging dorp
Na ontvangst in de Plaaisterploats volgde een bezichtiging van het dorp.
Gestart werd met een wandeling door het dorpsrandpark en langs de ijsbaan. Adriaan is een schaatsliefhebber en heeft, ijs en weder dienende, beloofd zeker eens in Tjuchem te komen schaatsen.
Vervolgens werd de reis vervolgd in een landrover, incl. chauffeur beschikbaar gesteld door garage Danny Kugel.
Op de locatie van het nieuwe N33- tracé is uitleg gegeven over de belangen van Tjuchem in het verdubbelen van de autoweg. Hierbij speelt vooral het (hinderlijke) geluid en de landelijke inpassing in het gebied een rol.
Tevens moet een goede bereikbaarheid van Tjuchem de woonanimo vergroten.
Tijdens de rit is gewezen op de verschillende fasen van de woninguitbreiding in het dorp.
De Hervormde kapel van Tjuchem is als curiositeit genoemd.

MFC de Velemansdroom.
Als onderbreking is het Multi Functioneel Centrum de Velemansdroom bezichtigd. Het gebouw stamt uit 1972 en is gerenoveerd in 1996 en volledig aangepast in 2014.
Adriaan was duidelijk geïnteresseerd in de bijzondere naam. Waarbij de uitleg ook vooral de nadruk legde op de enorme zelfwerkzaamheid in het dorp. (VELEMANSdroom)
Ook de belangrijke doorverbinding van het fietspad naar Meedhuizen, een samenwerkingsresultaat van gemeenten Slochteren en Delfzijl en het dorp Tjuchem werd aangeroerd.
Na een blik op de Munnikepier (botenhaventje) en het schoolgebouw Lutje Til (te koop) werd teruggekeerd naar de Plaaisterploats.

Ontmoeting met onze dorpsbewoners.
In de Plaaisterploats werd Adriaan ontvangen door een 25 tal bewoners van Tjuchem.
Na uitleg over zijn privé- en gezinssituatie vertelde Adriaan na een periode van burgemeesterschap in de gemeente Oldebroek, een kleine 25.000 inwoners, toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.
We denken dat die in een samengevoegde gemeente met verschillende bewoner-samenstellingen en grotendeels liggende in het aardbevingsgebied zeker gevonden is.
Zoals gewoonlijk schroomden de Tjuchsters niet om diverse op leefbaarheid van het dorp betrekking hebbende vragen af te vuren.

Zo kwamen o.m. aan de orde:
- Benodigde steun van de gemeente inzake voltooiing aankleding verdubbeling N33.
- Herbouw vervallen woonlocaties na sloop.
- Oplossing  financiële tekorten bij de gemeente Midden-Groningen, niet Slochteren gerelateerd. (bijv. jeugdzorg)
- Behoud van de leefbaarheid in de plattelandsdorpen.
- Tjuchem houdt zich niet bezig met losse stoeptegels, maar wil zelf mee aan de weg timmeren aan de leefbaarheid van het dorp.
Na een informatief en gezellig gesprek vertrok het gezelschap tegen 17.45 uit Tjuchem.

De geplaatste foto’s zijn ontleend aan een reportage op facebook van Adriaan Hoogendoorn.