Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem. Agenda ALV 2021. Vrijdag 17 september in de Velemansdroom aanvang 20.00 uur.

Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem.

Agenda ALV 2021. 
Vrijdag 17 september in de Velemansdroom aanvang 20.00 uur.

Agenda.
– Opening.
– Mededelingen.
– Verslag ALV 25 september 2020.
– Verslagen van de commissies: kaartclub, botenclub, speeltuin, De Keet,
AED commissie, dorpsrandpark, kinderactiviteiten commissie, PITS,
kinderspeeldagen, Tjuchster Dorpsvermoak.
– Overzicht v/d activiteiten v/h bestuur Vereniging School en Dorpsbelangen.

– PAUZE.

– Financieel verslag van de Vereniging.
– Verslag van de kascontrole commissie en benoeming nieuw lid
commissie.
– Jaaroverzicht Stichting Dorpshuizen Tjuchem.
– Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Fokkolina de Groot.
Aftredend en herkiesbaar: Klaas Medema.
Nieuwe kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden
bij de voorzitter Tineke Zuidema tel: 06-81775166
– Rondvraag.
– Sluiting.

Tot ziens op vrijdag 17 september.

Namens het bestuur.
Tineke Zuidema. (mailadres: teuniezuidema@gmail.com )

LET OP. I.v.m. de corona maatregelen is het aantal personen wat aanwezig
mag zijn beperkt, aanmelden bij de voorzitter is verplicht.
Uiterlijk maandag 13 september 2021 per telefoon of mail naar >>  Voorzitter

Notulen/Verslag ALV 25-09-2020 > verslag alv 2020[2290].pdf
Met dank aan Kantor Kantoor en Automatisering in Appingedam voor
het printen.