Dorpsvisie acties

Dorpsvisie acties.

De dorpsvisie 2017 – 2027 van ons dorp is klaar.
Op 6 januari 2017  is deze aangeboden aan de gemeente Slochteren.
In de dorpsvisie staan veel actiepunten die we de komende 10 jaar proberen te realiseren.
Over een aantal wat kleinere zaken zijn we al in overleg met de gemeente, zodra hier iets over valt te melden zal dit via de website gecommuniceerd worden.
Voor een aantal grote projecten hebben we als bestuur uw hulp nodig.
Wij kunnen dit namelijk niet alleen.
Deze projecten willen we laten onderzoeken en uitwerken door een aantal werkgroepen.

De werkgroepen waar we mensen voor nodig hebben zijn:

• Verkeersveiligheid.
• Energieneutraal dorp.
• Sneller internet.

Bent u als dorpsbewoners geïnteresseerd om mee te denken en mee te doen in één van deze projecten?
U wordt hierin begeleid door de Vereniging.
Voor 2 van de onderwerpen hebben zich al een aantal personen aangemeld.
Bent u ook geïnteresseerd?
Meld u dan aan bij de voorzitter van de Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem

Tineke Zuidema.
Telefoonnummer 06 - 81 77 51 66. ( Na 18.00 uur)