Aanpassing Velemansdroom in verband met het Corona reglement.

Aanpassing Velemansdroom in verband met het Corona reglement. 

Het Corona virus verandert niet alleen het leven in Tjuchem, maar vergt soms ook enige aanpassingen van onze gebouwen. 

Door de dreiging van besmetting door het Covid-19 virus is de situatie in de multifunctionele Velemansdroom tegen het licht gehouden 
en zijn de Stichting Dorpshuis Tjuchem en de Sportclub Tjuchem tot de conclusie gekomen dat e.e.a. een aanpassing vereiste. 
Grote bron van gevaar was de manier van verwarmen van de zaal d.m.v. ventilatoren. 
Verwarming van de zaal geschiedde door 2 stuks ventilatoren, die een luchtstroom in de zaal 
teweeg brachten. Dit zou een aerogene verspreiding van het Covid-19 virus kunnen 
veroorzaken. Niet duidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de 
verspreiding van het virus. Voor binnensportlocaties is het daarom vooralsnog niet nodig af 
te wijken van de huidige eisen voor ventilatie in het bouwbesluit van 2012. 
Om tijdens het sporten of ander gebruik van de ruimte de luchtstroom uit te schakelen 
kunnen de ventilatoren worden stopgezet. 
Het gevolg is een langzame afkoeling van de ruimte. 
Deze afkoeling is tijdens lagere buitentemperaturen hinderlijk en diende door 
verwarmingsradiatoren langs de zijwanden van de zaal aan te brengen te worden 
voorkomen. De warmte zal dan door natuurlijke convectie worden verspreid. 
Daar in extreme gevallen door blijvend gebruik van de ventilatoren snel kan worden 
opgewarmd kon een overcapaciteit van de te installeren radiatoren achterwege blijven. 
In de toevoer naar de ventilatoren dienden elektrische afsluiters te worden geplaatst om 
doorstroming naar de nieuwe radiatoren te bevorderen. 
Genoemde wijziging is afgelopen week uitgevoerd door installatie bedrijf Zijlstra 
(voorheen Siddeburen en nu Tjuchem) en geeft weer ook bij stilstand van de heaters 
gedurende de activiteiten weer een heerlijke temperatuur. 

Rest nog een aanpassing van de ventilatie. De benodigde uitvoering hiertoe is nog in 
behandeling bij de Stichting, maar zal z.s.m in opdracht worden gegeven en uitgevoerd.