ALV van de Vereniging School en Dorpsbelangen afgelast.

ALV van de Vereniging School en Dorpsbelangen afgelast.

In verband met de ontwikkelingen van het Coronavirus hebben wij, het
bestuur van de Vereniging School en Dorpsbelangen, besloten om de ALV op
vrijdag 27 maart niet door te laten gaan.
De risico's zijn te groot en wij volgen de adviezen vanuit de regering
en van de RIVM op.
We hopen op uw begrip, de ALV zal op een later te bepalen tijdstip alsnog
doorgang vinden.
Wanneer dit zal zijn is nog onbekend dat hangt af hoe de verdere
ontwikkeling zal zijn met betrekkingen tot het Coronavirus.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag, mijn nummer staat
vermeld op de uitnodiging die u heeft gehad voor de vergadering van 27
maart.
Mailen kan ook op mijn mailadres: teuniezuidema@gmail.com
Namens het bestuur, Tineke Zuidema.
Voorzitter Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem.