Beste dorpsgenoten.

Beste dorpsgenoten.

Nu het "gewone" leven weer op gang komt willen wij, de Verg. van School en Dorpsbelangen Tjuchem, weer activiteiten organiseren.
Heeft u ideeën of tips voor ons, wilt u die dan  aan ons doorgeven?

Inmiddels zijn we al bezig met het organiseren  van ons jaarlijks Dorpsfeest op 11 juni a.s.
Het middagprogramma bestaat uit een fiets/puzzeltocht.
Noteer 11 juni alvast in uw agenda.

Als iemand gebruik wil maken van de Plaaisterploats wil die zich dan melden bij Fokkolina de Groot zodat er geen dubbele gebruikers zijn.

Alvast bedankt.

Namens School en Dorp.
Fokkolina de Groot
email:  H.F de Groot
tel:  06 12257452