Betere samenwerking met de gemeente

Betere samenwerking met de gemeente

Klik hier > Betere Samenwerking < om op de website van Midden-Groningen de Rapporten te bekijken.

Van 31 maart 2021 tot en met 21 april 2021 kon de online vragenlijst (de Quick Scan Lokale Democratie) worden ingevuld. 
Via deze vragenlijst konden inwoners hun mening geven over onder andere de tevredenheid over het gemeentebestuur, de samenwerking, communicatie, invloed van inwoners op beleid, de gemeentelijke besluitvorming en over bewonersinitiatieven. 
De resultaten van dit onderzoek delen we met u op deze pagina.

Antwoorden

In totaal hebben 351 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. 
Zij vertegenwoordigen natuurlijk niet de mening van alle inwoners, maar het is voldoende om een goed beeld te geven van wat er onder de inwoners van Midden-Groningen leeft. 
“Met hun reacties geven de inwoners ons een teken over ons werk als gemeentebestuur en met dat resultaat gaan we vanzelfsprekend aan de slag,” zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Verbeterpunten

“Het belangrijkste teken dat de inwoners ons geven, is dat we opener moeten zijn over wat we als gemeente doen en waarom we dat doen. Hierbij moeten we beter naar de mening van de inwoners luisteren. 
Vooral meer ruimte en hulp van de gemeente voor inwoners met ideeën voor hun eigen buurt, wijk of dorp wordt heel belangrijk gevonden. 
Ook kan de samenwerking tussen ambtenaren, raad, college én de inwoners van Midden-Groningen nog verbeterd worden.” aldus Adriaan Hoogendoorn. 
“We hebben bijvoorbeeld gebiedsregisseurs en dorpswethouders, maar de inwoners kunnen nog beter geïnformeerd worden over wat zij voor hen kunnen betekenen.”

Verbeteragenda

“We gaan nu kijken hoe we de adviezen uit het rapport gaan oppakken. 
De raad zal samen met het college een verbeteragenda met vijf punten opstellen. 
Het hele onderzoek is begeleid door een groep bestaande uit drie inwoners, drie raadsleden, een collegelid en twee ambtenaren. 
Zij zullen de uitvoering van de verbeteragenda nauwlettend volgen,” zegt Adriaan Hoogendoorn. “We blijven onze inwoners natuurlijk informeren over het vervolg.”