Betonbrug Koopmanslaan over het Afwateringskanaal Tjuchem.

Gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand
Datum: 11-02-2020
Verzenddatum: 11-02-2021
Zaak: 2020-044986
Behandeld door: Leon Visser
Mailadres: leon.visser@midden-groningen.nl

Onderwerp:
Afsluiting Koopmanslaanbrug voor zwaar verkeer boven de totaalgewicht van 3,5 ton Koopmanslaan bewonersbrief Februari 2021 Brug.pdf

Geachte bewoners,

 
Afgelopen periode heeft er een inspectie- en belastingonderzoek plaatsgevonden van de betonbrug Koopmanslaan over het Afwateringskanaal te Tjuchem. 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de versterkingsaanpak van woningen (gevolgen gaswinning) en de dijkverbreding langs het Afwateringkanaal vanaf Tjuchem naar Steendam. 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de brug onvoldoende sterkte meer heeft voor zwaar verkeer.
 
Op zeer korte termijn moeten wij helaas de brug in verband met de (verkeers)veiligheid afsluiten voor het zwaar verkeer, waarbij de maximale toegestane totale tonnage 3,5 ton wordt.
De brug blijft beschikbaar voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer tot een totaalgewicht van 3,5 ton. 
Wij proberen de dienstverlening vanuit de gemeente, zoals de afvalinzameling, hetzelfde te houden. Daarvoor gaan wij een oplossing vinden hoe wij dit gaan uitvoeren.
 
Vanwege het spoedeisende karakter zijn wij al gestart met het voorbereiden voor een alternatieve ontsluitingsweg langs het Afwateringskanaal naar de Hoofdweg. 
Tot deze periode zal er een oplossing gezocht moeten worden voor de echt noodzakelijke zware transporten over de brug. 
Wij gaan op korte termijn met u in gesprek om samen de mogelijkheden te onderzoeken. 
Natuurlijk moeten wij hierbij rekening houden met de COVID maatregelen.  
 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via tel nr. 0598-658805


Met vriendelijke groet, 

Leon Visser ( Mailadres: leon.visser@midden-groningen.nl )


Medewerker beleidsuitvoering en projecten