Het Tjuchster dörps Vermoak gaat helaas niet door!

Het Tjuchster dörps Vermoak gaat helaas niet door! 

Vanwege te weinig deelname hebben we als commissie besloten om het dit jaar niet door te laten gaan.
We beseffen dat het voor de mensen die zich wel hebben opgegeven een grote teleurstelling is. 
Ook voor ons is het erg jammer want we hebben al erg veel energie in de voorbereiding gestoken. 
Desalniettemin zullen we zo spoedig mogelijk een datum bekend maken voor volgend jaar.
 
Na de vakantie op zaterdag 24 september is er Douwe Egberts burendag.  
Zet deze datum alvast in uw agenda.

Mvg
De feest Commissie.