Ideeën of tips voor activiteiten?

Beste dorpsgenoten.

Nu het "gewone" leven weer op gang komt willen wij, de Verg. van School en Dorpsbelangen Tjuchem, weer activiteiten organiseren.
Heeft u ideeën of tips voor ons, wilt u die dan  aan ons doorgeven?

Als iemand gebruik wil maken van de Plaaisterploats wil die zich dan melden bij Fokkolina de Groot zodat er geen dubbele gebruikers zijn.

Alvast bedankt.

Namens School en Dorp.
Fokkolina de Groot
email:  H.F de Groot
tel:  06 12257452