Informatie Koopmanslaanbrug

Gemeente Midden-Groningen         
Postbus 75
9600 AB Hoogezand
IBAN NL 45 BNGH 0285 1729 48
Tel.nr: (0598)-373737
www.midden-groningen.nl

Aan de bewoners van
IBOR team Bedrijfsbureau
Datum: 19 februari 2021 Verzenddatum: 019 februari 2021
Uw kenmerk: - Zaak: 2020-044986
Behandeld door: Remko Luiken Mailadres: remko.luiken@midden-groningen.nl
Bijlage(n): 1
Onderwerp: Alternatieve ontsluitingsweg t.b.v. Afwateringskanaal na afsluiting Koopmanslaanbrug


Geachte heer/ mevrouw,
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige bewonersbrief is, na inspectie- en belasting onderzoek,
gebleken dat de Koopmanslaanbrug, niet meer geschikt voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton.
Met deze brief willen wij u informeren over de gevonden route voor de alternatieve ontsluitingsweg
t.b.v. het Afwateringskanaal.
Afgelopen vrijdag 12 februari is de Koopmanslaanbrug met onmiddellijke ingang voor verkeer zwaarder
dan 3,5 ton afgesloten. Het gevolg hiervan is dat de percelen langs en achter het Afwateringskanaal
niet meer bereikbaar zijn voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton kg waaronder ook nood- en
hulpdiensten.
Wij hebben gelijk gezocht naar mogelijke noodwegen en wij hebben een route gevonden voor de
alternatieve ontsluitingsweg voor het Afwateringskanaal. De route die wij hebben gevonden zal
lopen over de ijsbaan en zal een verbinding maken vanaf het Afwateringskanaal met de Hoofdweg.
De route van deze alternatieve ontsluitingsweg is als bijlage bijgevoegd bij deze brief.
Wat gaan we doen?
Er wordt een alternatieve ontsluitingsweg aangelegd over de ijsbaan vanaf de Hoofdweg naar het
Afwateringskanaal. Met behulp van borden zal het verkeer naar de nieuwe weg worden omgeleid.
Deze weg is straks geschikt voor alle verkeer dus ook vracht- en landverbouwverkeer zwaarder dan
3,5 ton.
Wanneer?
Vrijdag 19 februari zullen er al kap- en snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd t.b.v. de route
langs de ijsbaan. De werkzaamheden, aanleg alternatieve ontsluitingsweg, staan gepland voor
aankomende week, maandag 22-02-2021 t/m vrijdag 26-02-2021.Zodra de weg gereed is zal deze
voor verkeer worden opengesteld.
Pagina: 2 van 2
Zaak: 2020-044986
Onderwerp: Alternatieve ontsluitingsweg t.b.v.
Afwateringskanaal na afsluiting
Koopmansbrug
Waar dient u rekening mee te houden?
Al het verkeer moet straks gebruik gaan maken van deze alternatieve ontsluitingsweg omdat de
Koopmansbrug wordt afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer.
De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken, de aannemer zal uiteraard proberen dit tot een
minimum te beperken. De alternatieve ontsluitingsweg zal ook gebruikt gaan worden voor de
projecten dijkversterking en de versterkingsaanpak.
Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, schroom dan niet en stelt u ze aan de
gemeentelijk projectleider de heer G. (George) Kievitsbosch. Bij voorkeur per e-mail
klik hier of wanneer dit niet mogelijk is per telefoon (0598)
729714.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor
uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Remko Luiken
Medewerker beheer en voorbereiding projecten  Bewonersbrief Koopmanslaanbrug.pdf   Situering noodweg Tjuchem t.b.v brug Koopmanslaan.pdf