Informatiebijeenkomst versterkingsprogramma op 18 januari.

 
 Beste dorpsgenoten,         

            


Binnenkort ontvangt u een uitnodiging van de gemeente voor het vervolg op de informatiebijeenkomst over het versterkingsprogramma van 3 december.
Daarin zult u ook lezen in welke risicocategorie uw woning is ingedeeld op basis van het omstreden theoretische HRA-rekenmodel.
Eerder werd bekend dat volgens dat model voor de meeste woningen in Tjuchem een verhoogd of licht verhoogd risicoprofiel geldt.
Dat betekent dat ons behoorlijk wat te wachten staat op het gebied van inspecties en versterken, maar wat precies zal helaas voorlopig nog wel onduidelijk blijven.


Als bestuur maken we ons zorgen over de impact die dit nieuws en vooral het vervolgproces op ons dorp zal hebben.
Zoals het er nu voor staat heeft de indeling in risicoprofielen grote consequenties voor woningeigenaren, bijvoorbeeld voor de tijd dat men nog in onzekerheid zit.
Het is niet ondenkbaar dat een aantal van ons op relatief korte termijn te horen krijgt dat de woning versterkt moet worden of zelfs in aanmerking komt voor sloop en nieuwbouw,
terwijl voor anderen de inspectie van de woning op de lange baan wordt geschoven.
Doordat de individuele belangen zo groot zijn lopen we het risico om als dorpsbewoners tegenover elkaar te komen staan.
Dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.
De gemeente werkt aan een plan van aanpak, maar wij willen als dorp zelf aangeven wat voor ons belangrijk is.
Door de krachten te bundelen willen we een serieuze gesprekspartner zijn waar men niet omheen kan.
In plaats van een individuele benadering pleiten we voor één plan dat een toekomstperspectief biedt aan alle Tjuchsters.
Op die manier denken we meer te kunnen bereiken dan als verzameling individuen. Dat is precies waar de werkgroep Toekomstvisie op dit moment zo hard aan werkt.


Om in het contact met de gemeente en andere partijen het hele dorp zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen is het essentieel om als bestuur en als werkgroep te weten wat er leeft.
Daarom nodigen we u uit om op vrijdag 18 januari als dorpsgenoten onder elkaar te bespreken wat ons bezighoudt en welke boodschap we de gemeente willen meegeven.
We zien u graag om 19.30 uur in de Plaaisterploats.


Met vriendelijke groet,


Het bestuur van de Vereniging voor School en Dorpsbelangen Tjuchem en de werkgroep Toekomstvisie Tjuchem.
            Klik hier voor de flyer >> Flyer bijeenkomst versterkingsaanpak 18-1.pdf