Koopmanslaanbos.

Koopmanslaanbos.

Veel dorpsbewoners maken gebruik van het Koopmanslaanbos om de hond uit te laten of om een wandeling te maken.
Op de algemene ledenvergadering van de Vereniging op vrijdag 17 september j.l. werd er een vraag gesteld, door één van de leden, over de situatie in het bos.
Er staan in het bos essen die vermoedelijk aangetast zijn door de essentaksterfte.
Naar aanleiding van deze vraag is er vanuit de vereniging contact geweest met de IBOR van de gemeente Midden-Groningen.
Op dinsdag 19 oktober j.l. is er een schouw geweest van het Koopmanslaanbos.
Hierbij waren aanwezig de vraagsteller op de ALV, twee medewerkers van de IBOR van de gemeente Midden-Groningen en de voorzitter van de vereniging School en Dorpsbelangen.
In het bos staan essen die inderdaad aangetast zijn met essentaksterfte, deze worden binnenkort gemerkt door de gemeente en omgezaagd.
Dit geld alleen voor de essen die op plekken staan die, bij omvallen, geen gevaar opleveren voor de gebruikers van het bos.
De omgezaagde bomen worden, indien nodig, deels verwijderd de rest blijft in het bos liggen.
In het bos liggen omgewaaide bomen en deze laat de gemeente, mits het geen gevaar oplevert, liggen reden van deze keuze is; het ecologisch beleid van de gemeente.
Het kan zijn dat u als dorpsbewoners dit als slordig ervaart maar daar gaat helaas niets aan veranderen.

Als u tijdens u wandeling in het bos gevaarlijke situaties ziet meld dit dan bij de gemeente Midden-Groningen.
Dit kan via de website van de gemeente of telefonisch.