Nieuwsbericht Snel internet

Beste dorpsgenoten,

Deze week heeft iedereen die zich heeft aangemeld voor snelinternetgroningen een brief van KabelNoord ontvangen. 
We hebben van meerdere mensen gehoord dat ze dit een verwarrende brief vinden en hopen met dit bericht wat duidelijkheid te geven.

Wat staat er in de brief?
Kort samengevat geeft KabelNoord aan dat zij vanwege een tekort aan elektronische onderdelen op dit moment niet in staat zijn om modems te leveren. 
Ze doen daarom de suggestie om over te stappen naar concurrent Onvi. Onvi is de tweede aanbieder op het netwerk van snelinternetgroningen en heeft deze leveringsproblemen niet.

Is snel internet in Tjuchem daarmee een feit?
Helaas niet. Onvi is, net als KabelNoord, afhankelijk van Rodin voor het aanleggen van de glasvezel- en/of radioverbinding. 
Zolang deze verbinding niet is gerealiseerd heeft het geen zin om een modem te installeren. 
Overstappen kan handig zijn, omdat zoals het nu lijkt Onvi de aansluiting sneller kan realiseren dan KabelNoord. 
Of dat nog steeds zo is op het moment dat Rodin snel internet heeft aangelegd is onbekend.

Zowel de brief als de informatie op de website van Onvi wekken de indruk dat het op dit moment al mogelijk is om een aansluiting te realiseren. 
We hebben hierover contact gezocht met KabelNoord en Onvi. Beide aanbieders betreuren eventuele verwarring die is ontstaan. 
Vanuit Onvi is aangegeven dat ze de informatie op de website gaan aanpassen om die duidelijker te maken. Een toelichting op de brief vanuit KabelNoord is te vinden onderaan dit bericht.

Wanneer dan wel?
Dat weten we niet. De aanleg van snel internet is om diverse redenen ernstig vertraagd. 
De gemeente wil dat de werkzaamheden worden gecombineerd met het vervangen van de ondergrondse nutsvoorzieningen (stroom). 
Daardoor hoeven er maar één keer overlast gevende graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd en wordt onnodige hinder voorkomen. Het streven is om dit in 2022 uit te voeren. 
De exacte planning is nog niet bekend. 
Daarover blijven wij in contact met de gemeente. Alle betrokken partijen spannen zich in om dit in nauw onderling overleg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 
Als bestuur van de vereniging voor school en dorp onderstrepen we het belang van de aanleg van snel internet en houden we de vinger aan de pols. Zodra er meer bekend is zullen we jullie hierover informeren.

De reactie van KabelNoord:
“Het is ook lastig uit te leggen allemaal. Maar als de aansluiting er is en geactiveerd kan worden, maar wij kunnen geen modems/apparatuur leveren, dan is de frustratie ook enorm. 
Wij hebben gemeend dat te kunnen voorkomen door de toekomstige klanten op de hoogte te brengen van het feit dat er een tweede provider is die wel "op tijd" kan leveren. 
Toen Rodin begon met de vraagbundeling was KabelNoord de enige provider en had men geen keuze. Dit hebben we vaak voor de voeten gekregen ondanks dat wij daar geen aandeel in hebben. 
Vandaar onze wellicht onbegrijpelijke actie. Het voelt ook heel raar voor ons om een "concurrent" aan te bevelen, maar dit doen we om de klanten beter van dienst te kunnen zijn. 
Er zijn zoveel mensen die echt zitten te springen om snel internet, dan mag dat niet meer afhangen van ontbrekende apparatuur. Dat het voor verwarring zorgt is nooit onze bedoeling geweest.”