Waterstofnetwerk Groningen

Waterstofnetwerk Groningen 

Je kunt nu het concept Voorkeursalternatief bekijken voor het Waterstofnetwerk Groningen op: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hierin geven de ministers voor Klimaat en Energie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun voorkeur aan voor het tracé van de buisleidingen voor het waterstofnetwerk in Groningen. 
Je kunt hierop reageren tot en met 18 juli 2024. Dat kan digitaal, per post of op een van de informatiebijeenkomsten. 
Heb je vragen of wil je meer weten? 
Kom dan naar de informatiebijeenkomst op woensdag 26 juni in MFC Siddeburen in Siddeburen. 
Je kunt binnenlopen tussen 19:00 en 21:00 uur.

Meer informatie over dit project: Hynetwork