Wegwerkzaamheden Tjuchem

Wegenonderhoud Midden-Groningen.

Vanaf maandag 11 maart 2019 tot vrijdag 5 april zal de Hoofdweg in Tjuchem in zijn geheel worden afgesloten vanaf de brug Afwateringskanaal in Tjuchem tot aan de Damsterweg in Steendam,
tijdens het frezen en het asfalteren, is de weg voor alle verkeer afgesloten. 
Exacte data worden verstrekt d.m.v. een circulaire die door de aannemer bij de aanwonenden (ook de zijwegen) zal worden bezorgt.
Tijdens de bijkomende werkzaamheden kan het bestemmingsverkeer gebruik maken van de weg met inachtneming van de voorgeschreven snelheden en beperkingen.
Door diverse omstandigheden o.a. weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden naar gelang de omstandigheden langer dan wel korter duren.
De asfalteringswerkzaamheden zal worden uitgevoerd door aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra.

De omleiding staat aangegeven, mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de firma Dijkstra, dhr. W. v. d. Bosch tel: 06- 34 12 61 13.

Klik hier voor de bewonersbrief >>> Bewonersbrief hoofdweg Tjuchem.pdf