UITNODIGING Dorpenbijeenkomst Concept Gebiedsvisie Steendam - Tjuchem Dinsdag 28 september 2021 19.30 uur – 22.00 uur Velemansdroom.

 UITNODIGING Dorpenbijeenkomst

Concept Gebiedsvisie Steendam - Tjuchem
Dinsdag 28 september 2021
19.30 uur – 22.00 uur

Velemansdroom, Hoofdweg 59, Tjuchem

Beste mensen,

Graag nodigen we jullie uit voor de eerder aangekondigde dorpenbijeenkomst over de concept gebiedsvisie op 28 september aanstaande. Flyer 28-9.pdf
In tegenstelling tot de bijeenkomsten van afgelopen dinsdag (Steendam) en donderdag (Tjuchem) vindt deze bijeenkomst plaats in aanwezigheid van de gemeente en de drie bureaus die betrokken zijn bij het opstellen van deze visie.

We vinden het belangrijk om iedereen mee te nemen in het proces rondom de totstandkoming van deze concept gebiedsvisie en verwijzen graag naar de leeswijzers die op www.steendam.info en www.tjuchem.net te vinden zijn. 
Daarnaast zal landschapsarchitect Pepijn Godefroy dinsdag een toelichting geven op de ideeën en vergezichten zoals die in het document verwoord en verbeeld zijn. 
Ook dit document is op de websites te vinden en is ongeveer als volgt ingedeeld:

    • Inleiding blz. 1 t/m 9
    • Beschrijving (historische) natuur/waternetwerken blz. 10 t/m 35
    • Schildmerenland blz. 36 en 37
    • Gebied tussen Tjuchem en Steendam blz. 38 t/m 46
    • Tjuchem blz. 47 t/m 78
    • Steendam blz. 79 t/m 114
    • De (mogelijke) route naar realisatie blz. 115 t/m 136
Vergezicht Steendam en Tjuchem.pdf
Hoewel de ingetekende luchtfoto’s er levensecht uitzien willen we alvast benadrukken dat het niet om plannen gaat, maar om ideeën. 
Sommige daarvan zijn concreter dan andere, maar met deze gebiedsvisie wordt niets vastgelegd. Wel vormt het een geweldige aanleiding om verder met elkaar en de gemeente in gesprek te gaan over wat we belangrijk vinden en hoe we dat kunnen realiseren.

Uiteraard hopen we zoveel mogelijk mensen te zien, maar wel graag ná aanmelding bij één van onderstaande personen. 
Ben je niet fit, blijf dan thuis. 
Op verzoek zijn we graag bereid om op een andere manier alsnog een toelichting te verzorgen.
Leeswijzer Tjuchem.pdf   Leeswijzer Steendam.pdf

Verslag overleg 13-9.pdf
Met Tjudamster groet,

Fred Mahler Mariska Goeree
06 26880372 06 16024233
dorpsverenigingsteendam@gmail.com goeree.m@gmail.com