Nieuwsbrief 3 Kadeverbetering Steendam Tjuchem

Nieuwsbrief 3 Kadeverbetering Steendam Tjuchem  Nieuwsbrief Steendam-Tjuchem 3.pdf

Geachte betrokkene bij de kadeverbetering,
Hierbij ontvangt u onze derde nieuwsbrief, waarin wij de stand van zaken met betrekking tot het kadeverbeteringsproject Steendam Tjuchem weergeven.

Op dit moment zijn we bezig met het vooralsnog afronden van onze werkzaamheden. 
Zoals nu de verwachting is zullen we tweede helft van het jaar buiten weer volop aan de slag gaan.

Met vriendelijke groet,

Henk Hazelhorst

Projectleider

Arcadis Nederland B.V.

Stationsplein 10 | 9401 LB Assen | The Netherlands

P.O. Box 63 | 9400 AB Assen | The Netherlands

T +31 627060276

www.arcadis.com