Nieuwsbrief 4 Kadeverbetering Steendam Tjuchem

Hierbij de vierde nieuwsbrief over de stand van zaken met betrekking tot het kadeverbeteringsproject Steendam Tjuchem. 
Zie PDF bestand. Nieuwsbrief Juli 2022 Steendam-Tjuchem 4.pdf