Nieuwsbrief 6 Kadeverbetering Steendam Tjuchem.

Hierbij de zesde nieuwsbrief over de stand van zaken met betrekking tot het kadeverbeteringsproject Steendam Tjuchem.

Zie PDF bestand >> Nieuwsbrief Steendam-Tjuchem juli 2023.pdf