Reparatie vijzel gemaal Wold en Weer

Reparatie vijzel gemaal Wold en Weer


Op donderdag 11 april 2019 wordt door waterschap Hunze en Aa’s een vijzel uit gemaal Wold en Weer in Tjuchem getakeld.
Deze vijzel wordt preventief gerepareerd.

De uitvoering van de reparatiewerkzaamheden aan de vijzel is een heel karwei.
Deze heeft namelijk een doorsnee van circa 2,5 meter en een lengte van ongeveer 10 tot 12 meter.

De vijzel in het gemaal heeft als functie om water door te pompen.
Een reparatie is nodig, omdat tijdens preventief onderzoek bleek dat de onderzijde van de vijzel is aangetast.
De reparatie doen we in de drogere periode van het jaar, zodat het gemaal tijdens nattere periodes optimaal werkt.

De reparatie is naar verwachting in juli 2019 klaar.  

De andere Vijzel werd in 2017 vervangen.