Nieuws. Bestuur Sportclub Tjuchem per 1 december 2020 op non-actief.

Bestuur Sportclub Tjuchem per 1 december 2020 op non-actief.

Sinds 2018 is het huidige bestuur onderbezet, vele pogingen zijn gedaan om het bestuur voltallig te krijgen. 
Een (1) lid heeft zich kandidaat gesteld en 1 lid heeft zich kandidaat gesteld per 1-7-2021. 
Deze crisis tijd en de zorgelijke toestand van de afdeling tennis vergt dat er een voltallig bestuur is. 

Het huidige bestuur bestaande uit 3 leden kan door persoonlijke omstandigheden niet op volle sterkte hun taken uitoefenen. 
Om toch te voldoen aan de maatregelen die vereist zijn in deze tijd is voor tijdelijk een lid bereid gevonden om het bestuur te ondersteunen als secretaris.

Gelet op bovenstaande en zoals reeds aangegeven in de vooraankondiging op 3 september j.l. zal het huidige bestuur 
inclusief de tijdelijke kracht(en) met ingang van 1 januari 2021 de bestuurstaken neerleggen en geen bestuurslid meer zijn.

De Sportclub Tjuchem zal – zoals het er nu uitziet – met ingang van 1 januari 2021 stuurloos zijn.

Vóór 1 januari 2021 zal het bestuur de sportbonden KNLTB en NTTB alsmede de Stichting Dorpshuis Tjuchem 
en alle overige belanghebbenden schriftelijk informeren over haar besluit. 
De boekhouding wordt eveneens per 1 januari 2021 afgesloten. 
Er zullen na 1 januari 2021 geen betalingen meer worden verricht en contributies worden geïnd. 

Het bestuur betreurt deze gang van zaken ten zeerste. 
De Sportclub Tjuchem, een “omni-vereniging”, heeft ruim 100 leden verdeeld over 8 afdelingen en is financieel zeer gezond. 
Een omni-vereniging is in staat om onder moeilijke omstandigheden haar afdelingen overeind te houden, 
maar daar is wel een volledig en actief bestuur voor nodig. 

Zoals reeds aangegeven kan het huidige bestuur door persoonlijke omstandigheden haar taken niet 
naar behoren uitvoeren. 
Er zijn nu 4 vacatures, 2 kandidaten hebben zich aangemeld ( 1 per 1 juli 2021),  
met nog 2 enthousiaste kandidaten kan het bestuur haar taken volledig uitoefenen. 

Indien u wilt reageren graag per email naar Anita Bouland of 06-170 79 788.


Tjuchem, 11 oktober 2020
namens het gehele bestuur


Anita Bouland
Voorzitter Sportclub Tjuchem