Nieuws

Betreft:

Informatie over nota contributie 2020

 
Beste Sportclublid,
 
Naar aanleiding van de huidige situatie betreffende het coronavirus (COVID-19), 
hebben wij als bestuur uitvoerig overleg gehad over inning van de contributie.
 
De kosten voor de sportclub lopen gewoon door, ondanks het feit dat er geen gebruik 
kan worden gemaakt van de faciliteiten die de vereniging normaal gesproken biedt.
 
We hebben gekeken naar hoe we onze leden toch zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen 
en dit heeft geleid tot de volgende uitkomst.
 
De contributieverhoging van € 5,- per lid zal dit jaar niet worden doorgevoerd (Besluit ALV 9 mei 2019).
 
De contributie mag in 3 gelijke termijnen worden voldaan. Hierbij worden de volgende data 
aangehouden waarbinnen de betalingen voldaan moeten zijn.
 
1e termijn voor  01-05-2020
2e termijn voor  01-08-2020
3e termijn voor  01-11-2020
 
Tot slot:
Indien er mogelijkheden worden gevonden voor een tegemoetkoming in de kosten op een andere wijze 
waar de sportclub een beroep op kan doen, dan zullen we aan de hand hiervan beoordelen 
of er een creditnota kan worden verzonden aan de sportclubleden.
Let op: dit zal enkel mogelijk zijn als er middelen worden gevonden die de sportclub op 
een andere wijze financieel zal kunnen ontlasten.
 
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Het bestuur van SC Tjuchem.

Beste sportclubleden,

Naar aanleiding van de berichtgeving vanuit de overheid in verband met het coronavirus, is het bestuur van sportclub Tjuchem 
in spoedoverleg overeen gekomen om alle sportactiviteiten, gehouden in sporthal de Velemansdroom te laten vervallen 
en de deuren gesloten te houden. Deze maatregel zal aanstaande maandag 16 maart ingaan en zal in eerste instantie 
tot en met 31 maart van kracht zijn. Hierna zal opnieuw worden gekeken naar de situatie.

Met deze maatregel willen we situaties waarin grotere groepen kwetsbare mensen samenkomen zoveel mogelijk tegengaan, 
om zo de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Wij vragen hiervoor jullie begrip.

Bestuur van sportclub Tjuchem. (12 maart 2020)