Nieuws

Aan: Vereniging School en Dorp Tjuchem(voorzitter en secretaris)  

IJsclub Tjuchem (voorzitter en secretaris) 

Voorzitter Sportclub Tjuchem

CC:   Stichting Dorpshuis Tjuchem


Een toevoeging aan de berichtgeving op facebook van de Sportclub Tjuchem dd. 13 december 2019 
"opruimactie rondom de Plaaisterploats""het zou een goede zaak zijn als alle leden van onze verenigingen het noodzakelijk achten een 
actieve bijdrage te willen leveren aan het "netjes houden" van onze terreinen en gebouwen"


Besturen, maak er een gezamenlijk agendapunt van:


november/december: blad ruimen, met name bij en rondom de Plaaisterploats


maart: schoonmaakactie Plaaisterploats en Velemansdroom (Oranjefonds-NL-doet)


Toegang naar de Plaaisterploats: dringend onderhoud, verzakking in de toerit en parkeerplaats/
gemalen baksteen op de parkeerplaats.


De entree naar de Plaaisterploats  is ons visitekaartje naar ons sportcomplex, de ijsbaan, sportveld, 
de Keet, wandelroute naar en door het Kooiland.


Opruimactie rondom de Plaaisterploats

Vanmiddag is het team (om in sporttermen te blijven) Hilda & Anita even aan het opschonen geweest rondom 
de Plaaisterploats, later kwam ook Harry Koller ons nog versterken. Hij heeft tevens met wat ondersteuning 
van Hilda de borden langs het het tennisveld weggehaald. Het zag er rondom het gebouw en de tennisvelden 
erg slordig uit. Het blad van de afgelopen weken had een hoop troep veroorzaakt en gaf inmiddels een wat 
verwaarloosde aanblik.  De vaste 'opruimers' kunnen dit gezien gezondheid en leeftijd niet altijd meer 
allemaal even makkelijk onderhouden. Daarom hebben Hilda en ik onze schouders er onder gezet. Na een uurtje 
blad harken en vegen gaf dat al een heel andere aanblik. Af en toe even gezellig aan de slag, met tussendoor 
even gezellig een kop koffie. Zo is ook nog samen genieten! Op deze wijze kunnen we het nuttige met het aangename verenigen. 
We hopen af en toe dan ook wat extra handen te mogen tegenkomen. Als meerdere mensen die gebruik maken van 
de faciliteiten, en dit lichamelijk kunnen, af en toe eens zouden willen helpen om het netjes te houden, 
dan zou dat heel erg mooi zijn! Vele handen maken licht werk!


Tjuchem
een klein dorp in onze provincie
een dorp met een eigen sporthal, foyer
met een eigen tennisbaan en kantine
een sport- en ijsvereniging
een vereniging die onze culturele
en sociale belangen behartigt
alsmede een stichting die onze gebouwen beheert

en dat is voor en van ons allemaal 

Foto's: klik op "nieuws", daarna klik op Fotoalbum "Voor ons allemaal"