Verslag 55+ middag 2018

38e  55+ middag in de Plaaisterploats                                                                                    

Half drie ’s middags, de 18e april 2018, locatie de Plaaisterploats.
Het was gezellig druk in de Plaaisterploats toen Klaas Medema iedereen weer welkom mocht heten bij de 38e middag voor 55+ ers. Zo’n 20 Tjuchsters en oud Tjuchsters zorgden ervoor dat er genoeg feiten aangedragen werden om een middagje gezellig te kletsen.Hoewel we de leeftijd hebben verlaagd van 65 via 60 naar 55+ blijkt ook dit jaar 65+ nog steeds het meest gangbaar.                                                              
Nieuwtjes
Klaas opende met enkele mededelingen, waarbij o.m. even werd stil gestaan bij het overlijden j.l. van Eltje Poort en Tiddo Lesman.
Tevens kon de komende renovatie van het gebouw “de Plaaisterploats” worden gemeld.
Volgend jaar dus de moeite waard weer langs te komen.                                                                                       
Activiteiten
De middag is natuurlijk bedoeld om samen alle nieuwtjes en oud nieuws uit te wisselen.
Het was soms dan ook een echt kippenhok met veel gezellig gekakel waarbij alle privé- en dorps-nieuwtjes de revue passeerden.Echter de tijd werd verdeeld tussen entertainment en de nieuwtjes.
Voor het culturele gebeuren waren onze leeftijdsgenoten de Sara’s uitgenodigd. De twee dames (Thea en Reina) hadden als thema’s “vrouger”(van kleuter tot student) en de “perikelen van de moderne tijd”. De herinneringen aan vroeger waren blijkbaar zo duidelijk dat de dames soms even moesten zwijgen om de aanwezigen zelf hun belevingen boven te laten komen. De verhalen werden gebracht in dichtvorm
en versjes en kwamen in het Grunnings (met een Drent dialect) duidelijk en amusant over. Jammer dat de dames Thea en Reina het na de kerst voor gezien houden.
 
De inwendige mens
Bij gezelligheid behoort gebruikelijk een hapje en een drankje.
Dit was voortreffelijk verzorgd door het horeca-trio Grietje, Simone en Kina.
De versnaperingen met veel zoets (ook koffie natuurlijk) was heerlijk terwijl later de lekkere hapjes onder het genot van een drankje werden geserveerd. Tegen zessen, na afloop van de culturele festiviteiten en bij het verstommen van de nieuwtjes, was er nog tijd voor soep en een broodje (aaierbal of kroket) met thee of koffie.Vervolgens namen de Tjuchsters afscheid en bijna allen met het voornemen er volgend jaar weer bij te zijn. Ook dit jaar kan weer worden terugzien op een geslaagde middag.                                                        

Als organisatie hebben we echter de indruk dat er in de afgelopen jaren veel meer mensen in ons dorp hebben gewoond dan deze middag aanwezig waren.
Van de aanwezigen horen we graag wie ze gemist hebben zodat we onze lijst weer actueel kunnen maken.