Verslag + Foto's Burendag 22-09-2018

Hallo buren,

Zaterdag 22 september j.l. was er weer een gezellige burendag in het dorp  voor onze dorpsgenoten en alle betrokkenen die het dorp een warm hart toedragen.


BURENDAG                                                                                                                                                 
Burendag is een jaarlijks gebeuren, mede gestimuleerd en gefinancierd door het Oranjefonds en Douwe Egberts.
Tjuchem deed  vorig jaar voor het eerst mee en het bestuur van de Vereniging voor School en Dorpsbelangen Tjuchem vond het zodanig geslaagd om deze gebeurtenis in het vervolg op de agenda te plaatsen.
Burendag vond dit jaar plaats in de gerenoveerde Plaaisterploats, die met het aantal deelnemers gezellig vol was.
Zo’n 40 “gezellige buren” hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven.
Het bestuur van de Vereniging was reeds vroeg actief met de benodigde voorbereidingen, m.n. Aries, Fokkolina en Mariska.
Zo werden diverse versnaperingen, salades en andere ingrediënten ingekocht om de gasten te kunnen verwennen.
Het ontvangst startte met koffie of thee  met diverse versnaperingen, waarbij het langzaam gezellig begon te worden.


RENOVATIE PLAAISTERPLOATS                                                                                                                            
Tegen vijf uur werd stilgestaan bij de uitgevoerde renovatie van de Plaaisterploats.
Deze renovatie werd gestimuleerd door de actie en mogelijk gemaakt  in de 9 aardbevings-gemeenten, waaronder ook de gemeente Slochteren, onder de slogan “Elk Dorp Een Duurzaam Dak”.
Aan Dorpshuizen werd de mogelijk geboden een dorpshuis te starten, uit te breiden of te renoveren.
Na de prachtige uitbreiding van de MFC Velemansdroom in 2014 besloot de Stichting Dorpshuis Tjuchem nu tot renovatie van de Plaaisterploats.
Reeds in 2016 werd hiertoe gestart met de voorbereidingen, zoals bespreking met gebruikers, overleg technische commissie, etc.. In 2017 werden de plannen uitgewerkt, de kosten bepaald en de subsidie aangevraagd.
Uitvoering geschiedde zomer 2018.                                                                 
Subsidie voor deze activiteiten werd  beschikbaar gesteld door het Leefbaarheidsfonds van de NAM. De activiteiten werden gecoördineerd door de Vereniging Groninger Dorpen.
Om het financieel plaatje rond te krijgen stelde de gemeente Slochteren een cofinanciering beschikbaar.


BETROKKEN MEDEWERKERS RENOVATIE
Als vertegenwoordiger van het bestuur bedankte Klaas Medema alle betrokkenen die mede hebben gezorgd voor de financiering en uitvoering van het project,
nl.  Mayke Zandstra van de Vereniging Groninger Dorpen, de vertegenwoordigers van de gemeente, de heren Coen van Atten en wethouder Jaap Borg, alsmede de aannemers.

Het project is zo mogelijk uitgevoerd door lokale aannemers, m.n.:                                                           
Extra Zonnepanelen , fa Agrisun, Paterswolde.                                                  
Verwijdering asbest golfplaten, fa Rozeboom sloopbedrijf, Appingedam.                        
Plaatsen kunststof kozijnen en isolerend glas, hoofdaannemer Bouwservice Oolders, Meedhuizen.
Aanbrengen isolerend dak, handelsonderneming Folkerts, Balk.         
Vernieuwing terras en aanvullingen,  tuinaanleg R.J. Naafs, Tjuchem. 
                                
We hadden met deze bedrijven bij de MFC reeds  goede ervaringen en kunnen ook nu terug zien op een prettige samenwerking.
Als aanwezige hebt u het resultaat kunnen zien en vast het vertrouwen gekregen dat het gebouw voorlopig weer aan de huidige normen voldoet. 
Nog niet gezien? Kom eens langs.                                                                                   
Voor deze gelegenheid hadden we alle betrokkenen uitgenodigd, zoals de Gemeente Midden-Groningen, Vereniging Groninger Dorpen en de aannemers.
Als verrassing werd Klaas voor het trekken van de renovatie-kar  door de overige bestuursleden een prachtig in glas aangebrachte gravure van de nieuwe situatie van de Plaaisterploats aangeboden.


VERVOLG BURENDAG                 
Na dit formele gedeelte werd weer overgegaan tot de gezellige burenmiddag.                                 
Hierbij bleek dat de ingekochte ingrediënten vakkundig waren omgetoverd tot heerlijke potten pompoenen- en Groningermosterdsoep, alsmede bijbehorende salades en ander lekkernijen.
Ter ere van de geslaagde renovatie werd de bar door het bestuur onbeperkt vrijgegeven en bleef het gezellig.
Voldaan en tevreden werd dan ook als buren afscheid genomen met het idee zeker volgend jaar voor deze gebeurtenis terug te komen.
Met dank aan het bestuur en vooral met name de keuken specialisten.