Reanimatiegroep Tjuchem.

Reanimatiegroep Tjuchem.  Klik hier voor Reanimatie groep contact gegevens..pdf


Op maandag 13 en dinsdag 14 maart j.l. is de jaarlijkse herhalingscursus voor de reanimatie en AED training geweest.
Onze vaste cursusleider John Stavast heeft ons de laatste ontwikkelingen hierin geleerd en we hebben geoefend met het gebruik van de AED.
De opkomst was deze keer aan de lage kant en een aantal cursisten hebben aan gegeven te stoppen met de trainingen.
We mochten ook een nieuwe cursist begroeten ze heeft op de dinsdag de training gevolgd en heeft haar diploma reanimatie en AED training behaald.
Ina namens de reanimatiegroepsleden van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.
Bij de Velemansdroom hangt sinds enige tijd een buitenkast voor de AED.
We hebben deze verkregen via sponsoring van de Rabobank uit het Corporatiefonds.
Op korte termijn gaan we een avond plannen waarop alle cursisten uitleg krijgen over de werking van deze kast.
Na deze avond gaat de AED officieel in de buitenkast en wordt aangemeld bij Groningen Hart Veilig.