Voortgang Renovatie Plaaisterploats 2018 (klik hier)

 VOORTGANG RENOVATIE PLAAISTERPLOATS. voortgang renovatie plaaisterploats.pdf
 

Verandering
 
Bij een wandeling door ons prachtige Dorpsrandpark zal het u waarschijnlijk opgevallen zijn dat de aanblik van de Plaaisterploats een danige metamorfose heeft ondergaan.
De uitvoering van het project (renovatie Plaaisterploats) ligt op schema en is met uitzondering van het vervangen van het terras compleet afgewerkt.

Het gebouw

Duidelijk is te zien dat de grijze asbestplaten zijn vervangen door een goed geïsoleerd dak met als afwerking een metalen afdeklaag in antraciet kleurig pannenstructuur.
Ook de zonnepanelen, uitgebreid met 4 stuks, zijn weer aangebracht.
Het aanzicht van west, noord en oostzijde is gewijzigd door het vervangen van 9 stuks ramen.
De bovenlichten zijn verdwenen en de hoogte is nu identiek aan de hoekramen aan tennisbaan zijde, zodat de raampartijen nu een geheel vormen.
De uitvoering van de kozijnen is in kunststof en uitgevoerd met 3 laags glas.
Tevens zijn het kozijn en de deuren van de berging vervangen door een kunststof uitvoering. Voorlopig is het onderhoud nu beperkt tot een jaarlijkse schoonmaakbeurt.

Interieur

Als onderdeel van een vorig project, namelijk het opknappen van het interieur zijn nog enkele attributen toegevoegd.
De keuken is voorzien van een nieuwe magnetron, terwijl de kleine koelkasten voor de drankjes zijn vervangen door een flessen koelkast.
Ook zijn nu de nieuwe rolgordijnen gemonteerd, dit na bekendwording van de maatvoering van de nieuw gemonteerde ramen.

Nog te doen

Wat resteert is het vervangen van het terras, aanleg betonpad van straat naar terras en het herleggen van tegels aan noordzijde van het gebouw.
Deze werkzaamheden starten na de bouwvak op 27 augustus en zullen ongeveer duren tot
20 september.
Tijdens bestratings werkzaamheden zal enige hinder worden ondervonden, met kans op vuil wordend schoeisel. Met onze excuses voor het tijdelijk ongemak.


Feestelijke afronding.
 
Op zaterdag 22 september a.s. zal bij de Plaaisterploats weer een BURENDAG worden gehouden.
Tijdens deze bijeenkomst zal de vernieuwing worden toegelicht en zullen we het glas heffen op het prachtige resultaat.
Van de burendag ontvangt nog separaat een uitnodiging.

Met dank aan onze sponsoren;
a) Gemeente Midden-Groningen, uit het cofinancieringsfonds.
b) Vereniging Groninger Dorpen met het project “Elk Dorp Een Duurzaam Dak”

De aannemers:
a) Hoofdaannemer, Bouwservice Oolders vof
b) Beplating vh dak, vof handelsonderneming Folkerts
c) Asbestverwijdering, Rozeboom vof
d) Zonnepanelen, Agrisun b.v.
e) Bestrating, fa. R.J. Naafs