Sport-Instuif

Sport Instuif 2019-2020

In 2019 begint de sportinstuif op woensdag 2 oktober van 14.00 tot 16.00 uur, elke woensdagmiddag tot en met maart 2020. Dit seizoen kunnen we tevens het indoor jeu de boules spelen.

Sport Instuif
Een gezamenlijk initiatief van de Sportclub Tjuchem en de Vereniging School- en Dorp Tjuchem.
De Sport Instuif heeft vooral tot doel om sociale contacten en activiteiten te bevorderen, stimuleren en ondersteunen.
Informatie
✔ elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Velemansdroom
✔ van oktober tot en met maart
✔ gelegenheid tot darten, sjoelen, dammen, praten, tafeltennis, poolen en …….
✔ er zijn twee pooltafels
✔ koffiepauze met cake of taart en af en toe poffert
✔ kosten € 7,50 per maand incl. koffie (penning meester stuurt een factuur)
✔ tijdens de sjoel- en jeugdtoneelweek in december en de toneelweek in maart is er geen sport instuif
✔ wilt u meer weten, bel of mail naar Janny Vrieling 0596-533571 email:j.vrieling@tele2.nl  
  of naar Giel de Ruijter 0596-533375 email: gielderuijter@kpnplanet.nl                    


Noot
Gedurende de zomermaanden kan er jeu de boules gespeeld worden op onze mooie aangelegde baan voor de sporthal met gebruikmaking van terras.
Wie wil dit op zich nemen? Heb je belangstelling neem dan contact op met
Klaas Medema van de Stichting Dorpshuis Tjuchem.