Toneelgroep Tjuchem

Uitvoering 2024. Generale op vrijdag 1 maart. Uitvoering op zaterdag 2 maart in de Velemansdroom.

Toneelspelen in Tjuchem?

Ja dat kan.
Lijkt het je leuk een keer in de huid van iemand anders te "kruipen" dan is meespelen in een toneelstuk een ideale manier om dit te doen.
De toneelgroep Tjuchem is een leuke en gezellige groep volwassenen die één keer per jaar een toneelstuk opvoeren.
De uitvoering is (meestal) in het eerste weekend van maart.
Op vrijdagavond de generale repetitie en op zaterdagavond de uitvoering met in de pauzes en na afloop (dans)muziek.
De repetities zijn op donderdagavond in Plaaisterploats (gebouw bij de ijsbaan) en beginnen eind oktober begin november.
Dus heb je zin om je aan te sluiten bij de toneelgroep Tjuchem?
Stuur dan een mailtje naar Trijntje de Wilde

Of is Toneelmeester meer jou roeping? Ook dan mailen naar bovenstaand mail adres.

Meehelpen in de Horeca kan ook.
Om samen met de andere horeca medewerkers alle gasten te voorzien van een natje en een droogje?
Meld je dan aan bij Aly Jansen; Aly Jansen.

Stukje toneel historie.

Toneel spelen is bijna onlosmakelijk verbonden met Tjuchem.
Reeds 1886 kwam er een zang- en reciteergezelschap tot stand onder de naam 'Harmonie'.
Helaas is na enige jaren door onenigheid de 'Harmonie' ontbonden.
In 1896 werd er weer een nieuwe toneelvereniging opgericht genaamd de 'Volharding', maar jammer genoeg nam de animo hiervoor af.
In 1903 kwam een café en een zaal gereed waar voor die tijd een zeer bekende groep 'Doeke Stuurop' optrad.
Hierna was het enige jaren stil rond het toneelgebeuren.
Dit kwam weer tot bloei toen de strijders voor 'Staatspensioen' zich verenigden zo ook in Tjuchem. Tot wanneer is onbekend.
Wel werd er hierna jaarlijks in de wintermaanden een toneelstuk in drie bedrijven - gevolgd door een eenakter - klucht opgevoerd in zaal Nieuwenweg.
In 1945 was er een geweldig Bevrijdingsfeest in de schuur van boerderij Dieters met o.a. zang, dans, muziek en schetsjes.
Na de bevrijding was er weinig activiteit op het gebied van toneel.
De 'Vereniging voor School en Dorpsbelangen' welke in 1952 opgericht werd gaf het toneelspelen weer een nieuwe impuls. 
Twee keer per jaar werd er gespeeld om de kas te spekken voor een eigen kleuterschool.
Een grote verbetering was in 1957 toen de zaal Hamminga werd geopend.
Op 30 april was er een groot openingsfeest, opgevoerd werd 'De Nieuwe Veearts'.
Naar aanleiding hiervan werd er een 'Comité 30 april Tjuchem opgericht. Tot 1968 werd er rond Koninginnedag of Bevrijdingsdag een toneelstuk opgevoerd.
In zaal Hamminga werd menig toneel stuk opgevoerd en vele feesten zijn hier gevierd.
Mede door de invloed van de televisie in de jaren 60 en 70 kwam het toneel weer in een dip, het bezoekersaantal liet te wensen over.
In 1977 werd de draad toch weer opgepakt en wordt er ieder jaar een klucht in drie bedrijven opgevoerd met eigen enthousiaste krachten.
De uitvoeringen zijn dan in de Velemansdroom die voor deze gelegenheid met behulp van vrijwilligers wordt omgetoverd tot theater.
Tot op heden zijn de toneeluitvoeringen nog steeds in 'Theater De Velemansdroom'.

Wil je ook bij deze 'toneelgeschiedenis Tjuchem' horen? Je bent van harte welkom.