Verwerkingsregister AVG

 

 

Ons privacybeleid

SC Tjuchem hecht belang aan het beschermen van persoonsgegevens om het goed 
functioneren van de sportvereniging mogelijk te maken. Daarom willen wij u in dit privacy 
beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SC Tjuchem 
persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van haar website.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SC Tjuchem zich in 
alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. 
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SC Tjuchem, Hoofdweg 59, 9939 PC Tjuchem.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SC Tjuchem uw persoonsgegevens verzamelt 
en verwerkt. In het kader van haar functioneren als sportvereniging verzamelt en verwerkt 
SC Tjuchem persoonsgegevens van u:
• Wanneer u een SC Tjuchem lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over 
aangelegenheden rondom uw lidmaatschap;
• Bij lidmaatschap worden naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum digitaal bewaard;
• Voor het verspreiden van (nieuws) brieven onder de leden;
• Voor de uitvoering van de overeenkomsten indien deze met u is gesloten, 
zoals clubsponsoring;
• Om het innen van contributie en aanverwante zaken mogelijk te maken;
• Bij het afsluiten van een lidmaatschap bij één van onze sportonderdelen, en/of u aan te kunnen melden bij de tafel- en/of tennisbond (NTTB / KNLTB)


E-mail en Recht van Verzet

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief en/ of 
het verzoek voor het betalen van uw contributie en aanverwante zaken dan wordt deze via 
de mail toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden met het 
sturen van een e-mail naar secretarissportclubtjuchem@tjuchem.net


Gebruik van persoonsgegevens door derden

SC Tjuchem laat het gebruik van persoonsgegevens door derden niet zelf toe voor 
commerciële, liefdadigheid of ideële doeleinden.


Social Media

SC Tjuchem maakt eventueel gebruik van social media, met als doel bezoekers van haar 
website, leden en aspirant leden te informeren. SC Tjuchem is niet verantwoordelijk voor 
de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media 
kanalen of de content op haar social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen 
heeft, kunt u contact opnemen met SC Tjuchem via secretarissportclubtjuchem@tjuchem.net


Website van SC Tjuchem en andere websites

Op de website waar ook SC Tjuchem deel van uitmaakt treft u een aantal links aan naar 
andere websites. SC Tjuchem kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met 
betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de 
privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Vragen

Heeft u na het lezen van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hierover, dan kunt u deze richten aan:
SC Tjuchem, Hoofdweg 59, 9939 PC Tjuchem of e-mail: 
secretarissportclubtjuchem@tjuchem.netWijzigingen

SC Tjuchem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy 
beleid. Indien er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd, die gevolgen heeft voor de 
wijze waarop SC Tjuchem uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar 
maken via een berichtgeving op onze website en/ of een nieuwsbrief via de mail.

Tjuchem, mei 2018.