Nieuws van de Werkgroep 't Kooilaand.

Nieuws van de Werkgroep ’t Kooilaand

De Werkgroep ’t Kooilaand is destijds opgericht bij de aanleg van ons dorpsrandpark.
Het doel van de werkgroep was aanvankelijk het meedenken en meewerken aan de totstandkoming van het park.
In de jaren die volgden breide het aandachtsveld van de werkgroep zich uit naar het Koopmansbos.
Zo dacht de werkgroep mee over de aanleg van de nieuwe sloot door het bos.
En ze organiseerde de herbeplanting na het trekken van de nieuwe waterleiding onder het kanaal en op de plaats van de gedempte sloot langs het Afwateringskanaal.

Een hotel in Tjuchem


Vorig jaar is de werkgroep gestart met de bouw van een insectenhotel aan de rand van het Koopmansbos.
Met behulp van flinke beschoeiingspalen en robuuste planken is een stevige constructie gebouwd.
Onlangs is het dak er op gelegd, zodat er een mooi droog afdak is ontstaan.
In het bouwwerk staan twee stapels pallets met daarin onder andere gaatjesbakstenen en dakpannen.
Dit wordt in komende tijd nog verder ingericht, zodat de insecten zich er volgend voorjaar in kunnen vestigen.
Het insectenhotel is onder meer bedoeld als nestplaats voor solitaire bijensoorten, overwinterplaats voor dag- en nachtvlinders,
verstopplekje voor lieveheersbeestjes en verder zullen ook allerlei spinnensoorten en andere kruipsels zich het er naar de zin maken.
Voor het insectenhotel zal volgend voorjaar een rijk bloemenmengsel ingezaaid worden, zodat er nog meer insecten op af komen.
 
Met de bouw van het insectenhotel is de natuurwaarde van onze dorpsbosjes nog verder verhoogd,
naast de al aanwezige nestkasten, ijsvogelwand en vleermuizenkelder.

Het insectenhotel is gerealiseerd met overgebleven en gebruikte materialen van de werkzaamheden door Waterschap Hunze en Aa’s
aan de kades van het Afwateringskanaal en de bruggen in het Koopmansbos.
En verder zijn er materialen geschonken, zoals de dakpannen en pallets.
De aanschaf van overige nieuwe bouwmaterialen is gefinancierd uit een gift  van de oud papiercommissie PITS.

Mede door de gift vanuit de opbrengst van de oud papiercommissie PITS is door de vereniging voor School en Dorpsbelangen
een bladblazer voor de werkgroep ’t Kooilaand aangeschaft.
Daarmee zullen de paden in de dorpsbosjes zoveel mogelijk bladvrij gehouden worden.
Daardoor kunnen ze beter behouden worden en begaanbaar blijven.