Jeu de Boules

Van het bestuur (11-11-2019)

Wie heeft belangstelling voor een jeu de boules middag (In 'n weekend) in december,

uiteraard wordt dan binnen gespeeld! Bij voldoende belangstelling gaan we dit jaar nog een middag proberen te organiseren.

Dus heb je belangstelling laat het dan weten middels een mailtje naar:

j.vrieling@tele2.nl


Jeu de boules (31-10-2019)

U heeft het verslag over onze 1e  jeu de boules dag gelezen, de foto’s bekeken en gedacht hoe leuk zou het zijn om wat vaker dit leuke spel te spelen of dat we misschien een jeu de boules clubje oprichten binnen de Sportclub Tjuchem.

Er ligt een buiten baan, we kunnen binnen spelen, rest ons nog enthousiaste mensen, dus heeft u belangstelling stuur een  berichtje per mail naar  Janny Vrieling, j.vrieling@tele2.nlAls er genoeg belangstellenden zijn nodigt het bestuur u uit voor een kennismaking avond/middag jeu de boules in de Velemansdroom en bespreken we tevens de mogelijkheden.


Het bestuur

Jeu de Boules,

in de vroegste vorm werd het gespeeld door de Grieken met metalen ballen als krachtspel en later 
hebben de Romeinen er een behendigheidsspel van gemaakt in de vorm zoals we het nu nog kennen. 
Sinds 1907 wordt het gespeeld  zowel in individueel als in teamverband. Het is verwant aan het provencaalse “Petanque.


Bij de Velemansdroom in Tjuchem kan zowel buiten als binnen dit leuke spel gespeeld worden, binnen met softballen. 
Er zijn meerdere sets metalen ballen en 2 sets softballen aanwezig. 
Tijdens de sport instuif op de woensdagmiddag in de wintermaanden wordt er nu al met de softballen gespeeld.


Op 20 oktober 2019 is het 1e toernooi georganiseerd door de Sportclub Tjuchem in franse stijl. 
Hieronder het verslag van deze dag.
Gisteren was het dan zover... de jeu de boules dag in Franse stijl!


Na de nodige voorbereidingen door SC Tjuchem de afgelopen weken, gingen we met een groep van 12 enthousiaste mensen 
na een kop koffie met daarbij Franse koekjes om half twee van start met het jeu de boules bij de Velemansdroom! 
Naast de jeu de boules baan buiten werd er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen jeu de boules te spelen. 
Er was rekening gehouden met eventueel regenachtig weer, waardoor er ook voor binnen de mogelijkheid was gecreëerd om 
het spel te kunnen spelen. Aangezien het weer ons gunstig gezind was is er van beide mogelijkheden, 
zowel binnen alsook buiten jeu de boules spelen, gebruik gemaakt! De middag werd afgesloten met wat lekkere 
Franse hapjes onder het genot van een drankje en werden er ook nog enkele prijzen verloot onder de winnende teams! 
Iedereen bedankt voor het enorme enthousiasme, de uitleg van de spelregels door enkele meer ervaren spelers, 
het tot beschikking stellen van de jeu de boules ballen voor het binnen spelen en het beschikbaar stellen van de 
Citroen 2CV, om de Franse sfeer extra te benadrukken! We hebben er met elkaar een mooie geslaagde middag van weten te maken, 
die zeker voor herhaling vatbaar is!
Het bestuur


Foto’s van het 1e toernooi staan op album “foto’s Jeu de Boules”

Spelregels

Er wordt door de teams getost op te bepalen wie het but mag uitwerpen. 
De speler die de toss wint mag op het terrein een plek kiezen en daar een cirkel tekenen om de voeten. 
Het spel is begonnen!

De werpcirkel

De cirkel om de voeten moet tussen de 35 en 50 cm zijn. Deze cirkel heet de werpcirkel. 
Bij wedstrijden maakt men vaak gebruik van voorgevormde werpcirkels. Deze cirkels moeten een diameter van 50 cm hebben.
De werpcirkel mag niet zomaar overal op het terrein worden getekend, 
zo moet deze minimaal 1 meter van de zijkant van het afgebakend terrein zijn.
Tijdens het werpen van de boules mag men de werpcirkel niet verlaten. 
De voeten moeten zich geheel in de cirkel bevinden .
Het team dat de toss heeft gewonnen en de werpcirkel heeft getekend mag nu het but uitwerpen.


Uitwerpen but

Het uitgooien van het but is ook aan strikte regels gebonden. Zo moet tussen de afstand tussen 
de werpcirkel en het but tussen de 6 en 10 meter liggen. Het but mag niet meer dan 
1 meter van de buitenzijde van het terrein af liggen.
Tijdens het spel kan de plaats van het but verplaatsen, afhankelijk van de omstandigheden 
wordt het but terug op de originele plek geplaatst, blijft het liggen,  of wordt het ongeldig verklaard.


Werpen van de boules

Doel van het spel is dat je de boule zo dicht mogelijk bij het but gooit. 
De boule moet onderhands worden gegooid of gerold. Je mag boules niet opnieuw gooien. 
Terwijl de speler die aan de beurt is zich op zijn worp concentreert, moeten de overige aanwezigen stil zijn.
Als het team dat het but heeft geworpen, haar eerste boule zo dicht mogelijk bij het but heeft gegooid, 
is de tegenstander aan de beurt. Als het de tegenstander lukt om de boule dichterbij het but te gooien, 
zijn zij aan leiding.
Het eerste team is vervolgens aan de beurt en probeert de boule beter te werpen dan de tegenstander deed. 
Zij moeten door blijven gaan met het gooien van de boule totdat dit is gelukt of totdat de boules op zijn.
Als een team geen boules meer heeft gaat de tegenstander de nog overgebleven boules gooien om meer punten te verdienen.
Wanneer beide teams geen boules meer hebben om te werpen, is de eerste ronde afgelopen en worden de punten geteld. 
Voor elke boule die men dichter bij het but heeft liggen dan de best geworpen boule van de tegenstander, 
krijgt men één punt.  Dit betekend dat elke werpronde maar één team kans maakt op punten
Vervolgens wordt een nieuwe werpronde gespeeld. Het team dat de vorige werpronde gewonnen had mag beginnen.


Puntentelling

Het spel duurt voort, tot een van de teams 13 punten heeft behaald. 
(Soms wordt bij wedstrijden in de voorronden het spel verkort tot 11 punten).  
Dit betekend dat er meerdere werprondes worden gespeeld.
Het spel stopt zodra een team de vereiste 13 punten heeft gehaald, zelfs als dit betekend dat de werpronde 
nog niet was afgelopen.

.