Bestuur en commissies

Samenstelling bestuur en commissies 

dagelijks bestuur

   voorzitter                                Henk Mulder
     
   penningmeester                      vacant( wordt tijdelijk vervuld door Giel de Ruijter)
 
   secretaris                                             vacant                      

   

bestuur 

bestuursleden buitensport                        Danny Kugel en Frank Wamsteeker
 
bestuursleden binnensport                      Vacature- wordt tijdelijk vervuld door Henk Mulder   

commissies

afdeling tafeltennis                                   Janny Medema en Jos van der Tuuk

afdeling tennis                                         deze commissie wordt nog samengesteld
competitieleider tennis         vacant

website                                                   Giel de Ruijter

facebook                                                Anita Bouland

mascotte                                                Balou Valentijn (facebook "wel en wee van Balou Valentijn")

 Voor informatie voor bestuur en commissies kijk op:                                          
 https://tjuchem.net/sportclub/bestuur-en-commissies/contact/

Tjuchem,januari 2024Samenstelling overige commissies

Bewegen goed voor jou 

Janny Vrieling – info 0596-533571

Sport Instuif 

Giel de Ruijter – email: gielderuijter@kpnplanet.nl tel. 0596-533375

Yoga

Nancy Maliepaard (docente)

Poolbiljarten

  Marcel Koopman – email: marcel_1301@hotmail.com tel. 06-247 57 009

 

Jeu de boules

Nog geen commissie – info bij bestuur