Bestuur en commissies

Samenstelling bestuur en commissies 

dagelijks bestuur

   voorzitter                                Anita Bouland
     
   penningmeester                      Janny Vrieling
 
   secretaris                                             vacant                      

   Wnd.  secretaris Giel de Ruijter 

bestuur 

bestuursleden buitensport                        Danny Kugel en Frank Wamsteeker
 
bestuursleden binnensport                       Henk Mulder   

commissies

afdeling tafeltennis                                   Janny Medema en Jos van der Tuuk

afdeling tennis                                         deze commissie wordt nog samengesteld
competitieleider tennis         Hilda Koenes

website                                                   Giel de Ruijter

facebook                                                Anita Bouland

mascotte                                                Balou Valentijn (facebook "wel en wee van Balou Valentijn")

 Voor informatie voor bestuur en commissies kijk op:                                          
 https://tjuchem.net/sportclub/bestuur-en-commissies/contact/

Tjuchem,26-09-2022

Anita Bouland
voorzitter sportclub TjuchemSamenstelling overige commissies

Bewegen voor Ouderen 

Janny Medema – info 0596-533375

Sport Instuif 

Giel de Ruijter – email: gielderuijter@kpnplanet.nl tel. 0596-533375

Yoga

Hilda Koenes – email: hjoenes@xs4all.nl – tel. 06-512 05 655

Poolbiljarten

Marjon Kraats – email: info@dierenartsvanderkraats.nl  
Marcel Koopman – email: marcel_1301@hotmail.com tel. 06-247 57 009

Jeu de boules

Nog geen commissie – info bij bestuur