Verantwoord sporten

 

Reserveringen tennisbaan Plaaisterploats

Onderstaand zijn de gemelde afspraken om te tennissen.

Noot: Bij reserveren alle namen van de deelnemende sporters doorgeven

20 mei 19.00 - 20.30 uur baan 1

21 mei 19,00 - 20.30 uur baan 1

23 mei 14.00 - 15.30 uur baan 1

25 mei 19.00 - 20.30 uur baan 1

26 mei 19.00 - 20.30 uur baan 1 en baan 2

26 mei 20.30 - 22.00 uur baan 1 en baan 2

28 mei 19.00 - 20.30 uur baan 1 en baan 2

2 juni 19.00 - 20.30 uur baan 1 en 2

2 juni 20.30 - 22.00 uur baan 1 en 2

Verantwoord sporten(4)

Beste sportclubleden,

De KNLTB heeft besloten dat vanaf nu ook gedubbeld mag worden op onze tennisbanen, dus 4 spelers op een (1) baan.

Er kan alleen gespeeld worden op afspraak, reserveren bij Janny Medema: 0596-533375 of 06-47056748(app) of per mail naar jannymedema@kpnplanet.nl .

Zie voor de nieuwe maatregelen: Aanvullende richtlijnen KNLTB van 20 mei 2020 (pdf)

Alle informatie betreffende verantwoord sporten vindt u op: www.tjuchem.net/sportclub/verantwoord-sporten.

het bestuur (20 mei 2020)

*Aanvullende richtlijnen KNLTB 20 mei 2020.pdf

 

 

Verantwoord sporten (3)

van het bestuur

Onderstaand bericht is per mail verzonden naar de gemeente Midden-Groningen:

"Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van enkele versoepelingen van overheidswege zijn er door sportclub Tjuchem alle benodigde 
veiligheidsmaatregelen getroffen om verantwoord enkele takken van sport in de buitenlucht te kunnen uitoefenen.

Dit betreft:
a.tennissen
B.yoga (naar buiten verplaatst. Op een grasveld, dat hiervoor beschikbaar is), dit onder leiding van een yogadocent.

Alle hiertoe geldende regels zullen hierbij in acht worden genomen. Als bestuur van SC Tjuchem zullen we hier op toezien
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd"
Met vriendelijke groet,
Anita Bouland, voorzitter SC Tjuchem. 

Tennis. Met ingang van 16 mei is een (1) baan opengesteld, naar verwachting zal de 2e baan op 23 mei gereed zijn.

Yoga. In overleg met bestuur gaat de yoga-docent haar lessen houden op het sportveld achter de tennisbaan.

Afspraken/voorwaarden
- houden aan de geldende regels, 1 1/2 meter afstand
- in voorkomend geval voldoende tijd inplannen tussen de lessen
- eigen spullen meenemen
- de les dient vooraf gemeld te worden bij de voorzitter van de sportclub

In Verantwoord sporten (2) staat de informatie Rijksoverheid van 6 mei en de basisregels voor iedereen (Rijksoverheid-6mei-basisregels.pdf)

het bestuur (16 mei 2020)

Verantwoord sporten(2)

Beste Sportclub leden

Goed nieuws, Na de jeugd mogen nu ook de volwassenen weer buiten sporten.

Allereerst de jeugd

Ondanks dat de Sportclub Tjuchem geen jeugdleden meer heeft, heeft de sportclub in de meivakantie 
voor de jeugd t/m 18 jaar 3 sportmiddagen georganiseerd. Onder leiding van vrijwilligers werd er op het terras van de Velemansdroom onder goede weersomstandigheden tafeltennis gespeeld, jeu de boules, sjoelen en streetdance/aerobic. Met veel enthousiasme en discipline werd hieraan deelgenomen. 
Voor foto's kijk op: www.tjuchem.net – sportclub – verantwoord sporten.

Buitensport – tennis

Met ingang van 11 mei a.s. mag er weer getennist worden. Lees hiervoor aandachtig de “aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen” en de richtlijn “voor sporters”. Deze gelden tot 1 juni. 

Baan reserveren. Bij Janny Medema, 0596-533375 of 06-470 567 48 (app) of per mail: jannymedema@kpnplanet.nl  Speelduur: maximaal 1 ½ uur. Ook niet-tennisleden mogen een baan reserveren.

EHBO/AED zijn beschikbaar in de hal, handgel op tafel in de hal. Kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten, toilet gebruik – bij hoge uitzondering –  is toegestaan.

Sleutels tenniscomplex/Plaaisterploats: Janny Medema, Weereweg 11 Tjuchem of bij Klaas Medema, Hoofdweg 73 Tjuchem

Tennisbanen. De tennisbanen zijn nog niet klaar. 
De baancommissarissen verwachten dat op zaterdag 16 mei baan 1 gereed is en op 23 mei baan 2.

Competitie tennis. De competitie voor dames en heren wordt in 2020 niet gespeeld.

Binnensport

Het bestuur zal – zodra de richtlijnen/protocollen bekend zijn – alle nodige maatregelen treffen om het sporten in de sporthal Velemansdroom voor alle afdelingen veilig en verantwoord te laten verlopen.

Ter informatie is tevens bijgevoegd: 

Informatie Rijksoverheid 6 mei 2020 en de basisregels voor iedereen

het bestuur

Tjuchem, 9 mei 2020

*Aanvullende richtlijnen KNLTB.pdf

*Voor sporters.pdf

*Rijksoverheid-6 mei-basisregels.pdf

Verantwoord sporten(1)

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen sporten in de buitenlucht.
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van onze
omni-vereniging, de Sportclub Tjuchem.
De sportclub wil graag uitvoering geven aan onderstaande sportieve mogelijkheden voor onze kinderen van Tjuchem en
omgeving mits voldoende belangstelling, goede weersomstandigheden en voldoende begeleiders(vrijwillgers).

1. Tafeltennis, jeu de boules en sjoelen, locatie terras MFC Velemansdroom

2. Streetdance (onder deskundige leiding), locatie terras MFC Velemansdroom 

De gemeente Midden Groningen, de Vereniging School en Dorp en Stichting Dorpshuis Tjuchem zijn door het bestuur geinformeerd.

Noot: Door de slechte weersomstandigheden op vrijdag 1 mei wordt deze actviteit verplaatst naar woensdag 6 mei a.s. 

Aanmelden kunt u bij Janny Medema, telefonisch, app of email: 06-470 567 48, email: jannymedema@kpnplanet.nl

Voor de details klik op onderstaande pdf: Brief aan ouders.pdf

Bestuur Sportclub Tjuchem 
(1 mei 2020)   

*Brief aan ouders.pdf

*1. NOC- NSF voor begeleiders, .....pdf

  *2a. NOC-NSF voor ouders.pdf

*3. NOC-NSF voor sporters.pdf