Nieuws

  

Jeu de boules (31-10-2019)

U heeft het verslag over onze 1e  jeu de boules dag gelezen, de foto’s bekeken en gedacht hoe leuk zou het zijn 
om wat vaker dit leuke spel te spelen of dat we misschien een jeu de boules clubje oprichten binnen de Sportclub Tjuchem.

Er ligt een buiten baan, we kunnen binnen spelen, rest ons nog enthousiaste mensen, dus heeft u belangstelling 
stuur een  berichtje per mail naar  Janny Vrieling, j.vrieling@tele2.nl

Als er genoeg belangstellenden zijn nodigt het bestuur u uit voor een kennismaking avond/middag jeu de boules 
in de Velemansdroom en bespreken we tevens de mogelijkheden.
Voor meer info: kijk op www.tjuchem.net/jeudeboules


Het bestuur Juli 2019