Nieuws

 

Geen sport 


In verband met toneelactviteiten van de Vereniging School en Dorp Tjuchem is de 
sporthal Velemansdroom niet beschikbaar voor sport van vrijdag 28 februari tot en 
met zondag 8 maart 2020.
Maandag 9 maart  om 08.30 gaat de zaal weer open en beginnen we met aerobic.

bestuur Sportclub Tjuchem

Jeu de boules (31-10-2019)

U heeft het verslag over onze 1e  jeu de boules dag gelezen, de foto’s bekeken en gedacht hoe leuk zou het zijn 
om wat vaker dit leuke spel te spelen of dat we misschien een jeu de boules clubje oprichten binnen de Sportclub Tjuchem.


Er ligt een buiten baan, we kunnen binnen spelen, rest ons nog enthousiaste mensen, dus heeft u belangstelling 
stuur een  berichtje per mail naar  Janny Vrieling, j.vrieling@tele2.nl


Als er genoeg belangstellenden zijn nodigt het bestuur u uit voor een kennismaking avond/middag jeu de boules 
in de Velemansdroom en bespreken we tevens de mogelijkheden.
Voor meer info: kijk op www.tjuchem.net/jeudeboules


Het bestuurJuli 2019