Update gebouwen

Update gebouwen

Zowel de Plaaisterploats als de Velemansdroom zijn opgenomen in het versterkingsprogramma.

Doordat de voorgestelde maatregelen voor de Plaaisterploats meevielen bleken de koppelkansen beperkt. 
Inmiddels is daarom een herbeoordeling aangevraagd, zodat het gebouw met de extra subsidies die hierdoor beschikbaar komen volledig energieneutraal gemaakt kan worden. 
Een geweldige uitkomst met het oog op het behoud van het gebouw nu en in de toekomst!

Het versterkingsadvies voor de Velemansdroom laat een ander beeld zien. 
De maatregelen zijn ingrijpender, wat aan de ene kant vervelend is, omdat de versterking overlast met zich mee zal brengen, maar aan de andere kant ook kansen biedt om het gebouw toekomstbestendig te maken. 
De huidige energieprijzen dwingen ons om na te denken over de verduurzaming van het gebouw, aangezien de exploitatie in gevaar dreigt te komen. 
Daarnaast zijn er mogelijk nog andere wensen en ideeën die we kunnen meenemen nu het gebouw toch aangepakt moet worden. 
Hierover is al eens gesproken tussen de besturen van de vereniging en de sportclub. 
In januari komen we weer bij elkaar op onderstaande data:

maandag 2 januari om 19.30 uur
donderdag 26 januari om 19.30 uur

Geïnteresseerden zijn (na aanmelding bij  Klaas Medema)  van harte welkom.