contributies

In verband met de stijgende energiekosten zijn de contributies voor alle afdelingen aangepast en worden vastgesteld met de Algemene Ledenvergadering te houden in april 2023. De leden zijn hierover geïnformeerd op 4 december 2022 per mail middels bijlage bij de notulen van de ALV gehouden op 29-11-2022 .

he bestuur (05-12-2022)

Contributies zijn gewijzigd in 2020. Klik op onderstaande pdf.

het bestuur

*Contributies 2020.pdf