Bericht van de OUD PAPIER COMMISSIE

Bericht van de OUD PAPIER COMMISSIE


Tjuchem juni 2020
Al sinds 1965 word door de school en later door school en dorpsbelangen oud papier ingezameld in Tjuchem, Steendam en de omliggende buurtschappen.
De inzameling gebeurt met inzet van landbouwers / veehouders met hun tractoren en vele vrijwilligers.
Dat is de afgelopen decenia bij ons weten altijd probleemloos en harmonieus uitgevoerd.
Door een veranderend afvalbeleid bij de gemeente Midden Groningen gaat de inzameling van oud papier veranderen.
De gemeente heeft de papierinzameling uitbesteed aan VIROL B.V in Scheemda.
De inzameling zal in september op een andere wijze uitgevoerd worden waarbij de frequentie ook gaat veranderen.
Medio juli /augustus zal u geinformeerd worden over hun wijze van inzameling.
De eerst volgende inzameling na de zomer zal dan als gewoonlijk ook weer in september starten.
Deze verandering heeft ons ( Siert van der Laan en Siep Olthof ) doen besluiten om zaterdag 27 juni
voor de laatste keer op de vertrouwde manier het oud papier in te zamelen zoals men dat van ons gewend is.
Wij willen u bedanken voor het aanbieden van het oud papier en de vrijwilligers bedanken die ons afgelopen jaren hebben geholpen met de inzameling.
Met vriendelijke groet,
Oud papiercommissie PITS
Siert van der Laan
Siep Olthof

Oud papier inzameling door de jaren heen > 

Drukwerk mogelijk gemaakt door KANTOR kantoor en automatisering Appingedam