Versterking Velemansdroom verslag 2

Datum: vrijdag 12 april 2024.

Onderwerp: Voortgang versterking Velemansdroom.

Na het in gebruik nemen  van het tijdelijk onderkomen bij de Velemansdroom is de omgeving tijdelijk drastisch aangepakt en d.m.v. rijplaten voldoende tijdelijke parkeerruimte gecreëerd. 
Dit daar het parkeren langs de weg nabij de bocht gevaarlijke situaties zou opleveren. 
In de eerste week van april zijn de gesprekken met de NCG, het bureau VIIA en de aannemer BJT-Bouw afgerond en is het uitvoerings-ontwerp ondertekend.
Een openstaand punt is nog het behoud van de huidige akoestiek van het MFC de Velemansdroom na het uitvoeren van de onderstaande maatregelen met het aanbrengen van veel houten beplating.  
Hiertoe is door een deskundig bureau een geluidsmeting gedaan en middels een 3D computermodel zullen de uitkomsten worden gebruikt om een goede akoestiek te garanderen en hiertoe de nodige voorzieningen te treffen.

Wat gaat er allemaal gebeuren?
Even formeel. Het gebouw dient versterkt te worden op basis van NPR9998:2018 met tijdsperiode waarbij T2 als uitgangspunt telt.
Op bijgaande foto’s is een indruk te verkrijgen hoever het gebouw aan de binnenzijde reeds is gestript. Betreft het hoogbouw gedeelte.
De radiatoren zijn gedemonteerd en de complete verwarmingsapparatuur is verwijderd. De complete binnenwanden zijn gesloopt en afgevoerd. 
Wat je op de foto’s ziet is de achterzijde van de buitenbeplating.
Het zal alleen nog erger worden als straks ook het plafond is verwijderd.

Het verband tussen de spanten is onvoldoende en zal d.m.v. extra regels en beplating, zowel in de wanden als plafond worden versterkt, d.m.v. het aanbrengen van HSB beplating. 
E.e.a. zal geheel van binnenuit gebeuren.
De gordingen zijn onderling onvoldoende gekoppeld en zullen versterkt worden verbonden.
Tevens zullen bij nagenoeg alle dak-wandverbindingen versterkingen worden aangebracht. Het grootste deel hiervan zal na de verbouwing niet zichtbaar zijn.
De hoeken van de spanten zijn onvoldoende sterk en zullen d.m.v. (kleine) schoren worden versterkt ten einde een veiliger constructie te verkrijgen.

Ook de laagbouw delen zullen worden voorzien van een verstevigd dakconstructie door het aanbrengen van een nieuw dakbeschot. 
Deze werkzaamheden zullen van buitenaf worden uitgevoerd.

Natuurlijk zullen we van deze verbouwing gebruik maken van de koppelkansen het gebouw te verduurzamen, maar daarover later meer.
De omvang van de investeringen hangen namelijk mede af van de te verkrijgen subsidies.