Dorpsvisie 2017 - 2027 / Toekomstvisie

De dorpsvisie 2017 – 2027 van ons dorp is klaar. TJUCHEM dorpsvisie. pdf.pdf 

Tjuchem verdient een toekomst >> Tjuchem verdient een toekomst..pdf

Op 6 januari jl. is deze aangeboden aan de burgemeester tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Slochteren.

In de dorpsvisie staan veel actiepunten die we de komende 10 jaar proberen te realiseren.
Voor een aantal grote projecten hebben we als bestuur u hulp nodig.
Wij kunnen dit namelijk niet alleen.
Deze projecten willen we laten onderzoeken en uitwerken door een aantal werkgroepen.

De werkgroepen waar we mensen voor nodig hebben zijn:
 Sneller internet op het dorp.
 Verkeersveiligheid.
 Energieneutraal dorp.

Bent u als dorpsbewoners geïnteresseerd om mee te denken en te doen in een van deze projecten?
U wordt hierin begeleid door de bestuursleden van de Vereniging.
Het hoeft niet morgen al klaar te zijn er staat een termijn voor van 10 jaar.
Meld u dan aan bij de voorzitter van de Vereniging Tineke Fledderman telefoonnummer 06 - 81 77 51 66. (na zes uur)