Projecten/Gebiedsvisie

De gemeente Midden-Groningen nodigt dorpen en wijken uit om een plan te maken voor de toekomst. 

Hiervoor is geld beschikbaar vanuit het Nationaal Programma Groningen. 

In totaal gaat het om maximaal €12.000 voor begeleiding, een startbedrag van €20.000 na het vaststellen van de uitvoeringsagenda en vervolgens maximaal €200.000 om de projecten uit te voeren.

Aangezien we al een dorpsvisie en een gebiedsvisie Steendam-Tjuchem op de plank hebben liggen, hebben we aangegeven niet weer helemaal opnieuw te willen beginnen. 
We willen aan de slag! 
Daarom hebben we een projectenlijst opgesteld, gebaseerd op wat we nu weten en dat wat al eerder is bedacht. 
Over deze projectenlijst gaan we met de gemeente in gesprek, zodat we snel tot uitvoering kunnen overgaan.

Daarbij kunnen we wel wat hulp gebruiken. Als jij wilt meedenken en meehelpen, laat dan gauw van je horen. 
Ook vernemen we het graag als er volgens jou nog dingen op de lijst ontbreken. 
Mail dan naar Mariska Goeree.
Wordt vervolgd.
Klik hier voor Projectenlijst.pdf